Κατανόηση εννοιών της φυσικής από τους μαθητές της α λυκείου

 
This item is provided by the institution :
University of Ioannina
Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share1996 (EN)
Κατανόηση εννοιών της φυσικής από τους μαθητές της α λυκείου (EL)

Τσαπαρλής, Γ. (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας (EL)
Τσαπαρλής, Γ. (EL)

Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι μαθητές εμφανίζουν αυξημένη δυσκολία στην κατανόηση εννοιών της Φυσικής και στην εφαρμογή τους σε απλά και σύνθετα προβλήματα. Στην εργασία αυτή επιλέξαμε να εξετάσουμε το βαθμό κατανοήσεως και εφαργμογής των βασικών εννοιών της Φυσικής της Α τάξης του ελληνικού λυκείου. Η τάξη αυτή είναι ένα σημαντικό στάδιο στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες διότι αφενός υπάρχει μια ποιοτική διαφορά κατά τη ,ετάβαση από το Γυμνάσιο στο λύκειο, αφετέρου ήδη από την Α λυκείου οι περισσότεροι μαθητές αρχίζουν να προσανατολίζονται προς θεωρητικές ή θετικές επιστήμες. (Από τους 276 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή ( ) (EL)

Διδασκαλία (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Σύγχρονη Εκπαίδευση (EL)

Greek

1996
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)