Τheoretical structural and stability studies of XClO2 and XBrO2 molecules (X=H, HO, CH3, CH3O, Cl, Br, I)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΤheoretical structural and stability studies of XClO2 and XBrO2 molecules (X=H, HO, CH3, CH3O, Cl, Br, I) (EL)

Kosmas, A. M. (EL)

Kosmas, A. M. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας (EL)


MATCH: Commun. Comp. Math. Chem. (EL)

English

2005
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)