Η Επίδραση της στελεχιαίας διατομής των πνευμονογαστρικών νεύρων στο πειραματικό φαρμακευτικό - μετεγχειρητικό έλκος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1982 (EN)
Η Επίδραση της στελεχιαίας διατομής των πνευμονογαστρικών νεύρων στο πειραματικό φαρμακευτικό - μετεγχειρητικό έλκος (EL)

Πειραματική μελέτη (EL)

Μπαλτογιάννης, Γεώργιος Ι. (EL)

Μπαλτογιάννης, Γεώργιος Ι. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
-

Η ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ, ΟΤΑΝ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΥΛΩΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ. 2. Η ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΚΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΙΚΟΥ ΑΝΤΡΟΥ (ΑΝΤΡΕΚΤΟΜΗ) ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ. 3. Η ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΟΤΑΝ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΚΟΛΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ-ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ.4. ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΛΚΩΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΗΤΑΝ ΗΠΙΕΣ ΚΑΙΟΛΙΓΑΡΙΘΜΕΣ. (EL)
THE PRESENT EXPERIMENTAL WORK WAS DESIGNED TO STUDY THE EFFECT OF TRUNCAL VAGOTOMY ON THE DEVELOPMENT OF IRGAPYRINE INDUCED ANASTOMOTIC ULCER (CASSIOUMIS 1966). TWENTY ONE MONGREL DOGS WERE DIVIDED IN 4 GROUPS. THREE ANIMALS WERE IN THE CONTROL GROUP AND 6 ANIMALS IN EACH OF THE REMAINING 3 GROUPS. IN EACH ANIMAL OF THE CONTROL GROUP TRUNCAL VAGOTOMY WITH PYLOROPLASTY, ANTRECTOMY, AND GASTROJEJUNOSTOMY WERE PERFORMED. SIXTEEN MONTHS POSTOPERATIVELY AND AUTOPSY, MACROSCOPY OR HISTOLOGICAL ABNORMALITIES WERE NOT OBSERVED IN THE STOMACH, DUODENUM AND ANASTOMOSIS. IN THE 2ND GROUP TRUNCAL VAGOTOMY AND MICKULICZ PYROLOPLASTY WERE FOLLOWED BY INTRAMUSCULAR INJECTIONS OF IRGAPYRINE. AT POST MORTEM EXAMINATION ANASTOMOTIC ULCER AND EROSIONS WERE FOUND IN 2 OF THESE ANIMALS,WHILE IN THE REMAINING 4 HYPERAEMIA AND GASTRIC MUCOSA HYPERTROPHY WERE DUE ONLY CHANGES. TRUNCAL VAGOTOMY WAS COMBINED WITH ANTRECTOMY IN THE 3RD GROUP. INTRAMUSCULAR IRGAPYRINE IN THIS GROUP WAS FOLLOWED AT POST MORTEM EXAMINATION BY MACROSCOPIC AND HISTOLOGICAL ABNORMALITIES IN 2 ANIMALS. GASTRIC MUCOSA HYPERAEMIA AND MULTIPLE EROSIONS OF THE DUODENAL MUCOSA WERE THE FINDINGS IN THE FIRST, AND CHRONIC DUODENAL ULCER IN THE SECOND. IN THE 4TH GROUP TRUNCAL VAGOTOMY AND GASTROJEJUNOSTOMY WAS ALSO FOLLOWED BY INTRAMUSCULAR IRGAPYRINE. NONE OF THE ANIMALS OF THIS GROUP DEVELOPED MACROSCOPIC OR HISTOLOGICAL ABNORMALITIES AT THE STOMACH OR ANASTOMOSIS. OUR FINDINGS SUGGEST THAT, COMPLETE PROTECTION AGAINST IRGAPYRINE INDUCED ANASTOMOTIC ULCER BY TRUNCAL VAGOTOMY IS ACCOMPLISHED ONLY IN ANIMALS WHICH UNDERWENT GASTROJEJUNOS (EN)

doctoralThesis

Πειραματικό φαρμακευτικό - μετεγχειρητικό έλκος (EL)


Greek

1982


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)