Μελέτη της κατάστασης υγείας του στοματογναθικού συστήματος ατόμων τρίτης ηλικίας στην Ήπειρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της κατάστασης υγείας του στοματογναθικού συστήματος ατόμων τρίτης ηλικίας στην Ήπειρο (EL)

Φούντης, Δημήτρης Τρ (EL)

Φούντης, Δημήτρης Τρ (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
-

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΤΑΝ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 333 ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 65-84 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟΨΙΣΘΟΥΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: - Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ, ΠΟΣΟΣΤΟ 72% ΕΙΧΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. - ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΟΤΙ 258 ΑΤΟΜΑ (77.5%) ΕΠΑΣΧΑΝΑΠΟ ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΟΣΟΥΣ. ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΕΛΑΜΒΑΝΕ ΚΑΜΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 333 ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ 155 (46.5%) ΗΤΑΝ ΕΝΟΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 178 (53.5%) ΟΛΙΚΑ ΝΩΔΑ. 42 ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΟΔΟΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΧΑΝ ΠΛΗΡΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΝΩ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 291 ΑΤΟΜΑ ΗΤΑΝ ΟΛΙΚΩΣ Η ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΩΔΑ ΚΑΙ ΕΦΕΡΑΝ Η ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 155 ΕΝΟΔΟΝΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ: - ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΕΡΗΔΟΝΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 83,2% Η ΔΕ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ DFT ΗΤΑΝ 4.8. - ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΕΡΗΔΟΝΑ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 59.4% - Ο ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΓΕΙΩΝ (S) ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ ΗΤΑΝ 4.2 ΔΟΝΤΙΑ. - Ο ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ (F) ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ ΗΤΑΝ 0.6 ΔΟΝΤΙΑ. - Ο ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΡΗΔΟΝΙΣΜΕΝΩΝ (D) ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΗΤΑΝ 4.2 ΔΟΝΤΙΑ. - Ο ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΤΕΡΗΔΟΝΑ ΡΙΖΑΣ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ ΗΤΑΝ 2.1 ΔΟΝΤΙΑ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ) (EL)
THE PURPOSE OF THIS STUDY WAS TO EVALUATE THE HEALTH STATUS OF THE STOMATOGNATHIC SYSTEM ON INDIVIDUALS THAT BELONG IN THE THIRD AGE GROUP AMONG THE POPULATION OF EPIRUS. THE RESULTS OF THE STUDY SHOWED THAT: - THE MAJORITY OF THE EXAMINED, 72% HAD BASIC EDUCATION. - 258 INDIVIDUALS (77.5%) WERE SUFFERING FROM ONE OR MORE DISEASES FROM WHICH A 5% WERE NOT RECEIVING ANY TREATMANT. - 155 INDIVIDUALS (46.5%) WERE DENTULOUS AND 178 (53.5%) WERE EDENTULOUS. 42 OUT OF THE 155 DENDULOUS HAD COMPLETE DENTITION WITH OR WITHOUT PROSTHETIC RESTRORATIONS. 291 INDIVIDUALS WERE PARTIALLY OR COMPLETELY EDENTULOUS AND WORE OR NEEDED PROSTHESES. AMONG THE 155 DENTULOUS: - THE PERCENTAGE OF DENTAL CARIES COMESUP TO 83.2% AND THE DFT WAS 4.8. THE PERCENTAGE OF ROOT CARIES COMES UP TO 59.4%. - THE AVERAGE NUMBER OF HEALTHY (S) TEETH PER INDIVIDUAL WAS 4.2 TEETH. - THE AVERAGE NUMBER OF FILLED (F) TEETH PER INDIVIDUAL WAS 0.6 TEETH. - THE AVERAGE NUMBER OF DENTAL CARIES (D) PER INDIVIDUAL WAS 2.1 TEETH. (ABSTRACT TRUNCATED) (EN)

doctoralThesis

- (EL)


Ελληνική γλώσσα

1992


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.