Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοHydrogen bonding probes of phenol -OH groups (EN)

Kontogianni, V. G. (EN)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας (EL)
Kontogianni, V. G. (EN)

Correlations between hydrogen bonds and solvent effects on phenol -OH proton shieldings, temperature coefficients (Delta delta/Delta T) and effects on OH diffusion coefficients for numerous phenolic acids, flavonols, flavones, and oleuropein derivatives of biological interest were investigated in several organic solvents and were shown to serve as reliable indicators of hydrogen bonding and solvation state of -OH groups. The temperature coefficients span a range of -0.5 to -12.3 ppb K-1. Shielding differences of 2.0 to 2.9 ppm at 298 K were observed for solvent exposed OH groups between DMSO-d(6) and CD3CN which should be compared with a shielding range of similar to 7 ppm. This demonstrates that the solvation state of hydroxyl protons is a key factor in determining the value of the chemical shift. For -OH protons showing temperature gradients more positive than -2.5 ppb K-1, shielding changes between DMSO-d(6) and CD3CN below 0.6 ppm, and diffusion coefficients significantly different from those of traces of H2O, there is an intramolecular hydrogen bond predictivity value of 100%. The C-3 OH protons of flavonols show very significant negative temperature coefficients and shielding changes between DMSO-d(6) and CD3CN of similar to 2.3 ppm, which indicate the absence of persistent intramolecular hydrogen bonds, contrary to numerous X-ray structures. (EN)

magnetic-resonance-spectroscopy (EN)


Organic and Biomolecular Chemistry (EN)

Αγγλική γλώσσα

2013


Royal Society of Chemistry (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.