Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοLow detection limit spectrophotometry (EN)

Demertzis, M. A. (EN)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας (EL)
Demertzis, M. A. (EN)

An efficient, more sensitive and accurate spectrophotometric process is possible and can be used to obtain qualitative or quantitative results for analytes at limiting concentrations lower than usual. Transmission measurements (incident light power, P-0, or transmitted, P) are performed with a fluorescence spectrometer. One cell only is used to measure standards or unknown solutions, placed between the standard holder cuvette and the emission monochromator of the instrument. The source of the radiant power (P-0) is not the xenon lamp but the fluorescence or scattered radiation from the holder cuvette filled with an appropriate solution. The analyte concentration is found from a calibration graph, based upon Beer's law or the approximate formula P-0 - P = 2.303P(0)epsilonbc, which is valid for dilute solutions. Determination of iron in a reference material, using 1,10-phenanthroline as the chromogenic reagent, was chosen as an example to demonstrate the suitability of the proposed method and clarify several important statistical questions. Also discussed is why and to what extent molecular fluorescence methods are more sensitive than molecular absorption methods. (C) 2003 Elsevier B.V. All rights reserved. (EN)

limit spectrophotometry (EN)


Analytica Chimica Acta (EN)

Αγγλική γλώσσα

2004
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.