Ψυχοκοινωνικοί συντελεστές στην πρόγνωση της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
Ψυχοκοινωνικοί συντελεστές στην πρόγνωση της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου

Σακκάς, Διονύσιος Λ.

- (EL)
Σακκάς, Διονύσιος Λ.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Κλινική Ψυχιατρική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
-

Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να ερευνήσει τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντεςστην πορεία της Ι.Φ.Ν.Ε (Ελκώδης Κολίτις Και Νόσος Crohn). Ως τέτοιους παράγοντες επιλέξαμε το άγχος, την κατάθλιψη, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, κοινωνικοδημογραφικούς και οικογενειακούς παράγοντες. Παρακολουθήσαμε μια ομάδα 43 ασθενών με Ι.Φ.Ν.Ε. (33 με Ε.Κ. και 10 με N.C.) για πέντε χρόνια. Εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στη Γαστρεντερολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου αθηνών και η διάγνωση στηρίχθηκε σε κλινικό, ακτινολογικό, ενδοσκοπικό και ιστολογικό έλεγχο, ενώ η σοβαρότητα της νόσου χαρακτηρίσθηκε ως ήπια, μέτρια ή σοβαρή. Οι ασθενείς συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια. Η πορεία της νόσου ταξινομήθηκε σε τρείς κατηγορίες: 1.βελτίωση 2.στασιμότητα 3.επιδείνωση. Η σοβαρότητα της νόσου απανεκτιμήθηκε στο τέλος της παρακουλούθησης. Τα κυριότερα αποτελέσματα έναι τα εξής: Οι ασθενείς με Ι.Φ.Ν.Ε. που η βαρύτητα της κατάστασης τους εκτιμήθηκε ως σοβαρή κατα το τέλος της παρακουλούθησης, είχαν δώσει σαφώς υψηλότερες τιμές στην υποκλίμακα D.H.(προβλητική εχθρικότης) της κλίμακας H.D.H.Q. (p<0,01), ιδιαίτερα δε εκείνοι που έπασχαν από Νόσο Crohn (p<0,04). Όσοι η εξέλιξή τους παρουσίασε επιδείνωση, είχαν δώσει σημαντικά υψηλότερες τιμές(p<0.03) στην κλίμακα C.E.S.-D που μετρα΄την κατάθλιψη. Επίσης σημαντικά υψηλότερη τιμή στην κλίμακα S.T.A.I.-S (άγχους ως κατάστασης) σημειώνεται στους πάσχοντες απο Ε.Κ. ή N.C. που έπασχαν σοβαρά απο τη νόσο στο τέλος της παρακουλούθησης (p<0.0.5). Στο σύνολο και στην Ε.Κ. η μεγαλύτερη ηλικία, η ηλικία έναρξης της νο΄σου και η δια΄ρκεια γάμου σχετίζονται θετικά με καλύτερη πρόγνωση (p<0.002, P<0.006, P<0.0001 αντίστοιχα). Είναι φανερή η αξία αναζήτησης ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην πρόγνωση της πορείας της Ι.Φ.Ν.Ε., και επόμενα έγκαιρης πρόσβασης σ' αυτους.

doctoralThesis

Ψυχοκοινωνικοί συντελεστές (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Ελληνική γλώσσα

1998


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Κλινική Ψυχιατρική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.