Η στεφανιαία νόσος σε διαβητικούς ασθενείς

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1996 (EN)
Η στεφανιαία νόσος σε διαβητικούς ασθενείς (EL)

Μελιδώνης, Ανδρέας (EL)

Μελιδώνης, Ανδρέας (EL)
Σιδέρης, Δ. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
-

ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ (Σ.Ν.) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ. ΕΞΕΤΑΣΑΜΕ 463 ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΜΕ Σ.Ν. (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ 210 CONTROL ΜΕ Σ.Ν. ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΕ Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΟΥ 70% ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ, ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ, ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ RENTROP ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ). ΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΗ/ΝΟΣΟΣ ΤΡΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ) Σ.Ν. Ο ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΑΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ Η ΔΕΞΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ CONTROL. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΑ ΥΠΗΡΧΕ ΠΙΟ ΣΥΧΝΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡ. ΚΑΤΙΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ 3 ΑΓΓΕΙΩΝ (3Α). ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΙΔΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. ΕΝΩ ΣΤΟ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 55ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΝΟΣΟ 3Α ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΤΩΝΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ CONTROL ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Η ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 55 ΤΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ CONTROL. ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕ Σ.Ν. (EL)
THIS ESSAY IS THE ANGIOGRAPHICAL STUDY OF CORONARY ARTERY DISEASE (CAD) TO DIABETIC POPULATION. WE EXAMINED 463 DIABETIC WITH CAD - ASCERTAINED ANGIOGRAPHICAL - AND COMPARED WITH 210 CONTROL WITH CAD. AT THE ANGIOGRAPHIES WAS EXAMINED THE EXISTENCE OF STENOSIS HIGHER THAN 70% OF THE VESSEL'S BREADTH, THE EJECTION FRACTION, THE BREADTH OF CORONARY VESSELS IN COMPARISON WITH THE SIZE OF PROBE AND THE COLLATERAL CIRCULATION ON THE BASIS OF CLASSIFICATION BY RENTROP. THE DIABETIC PATIENTS PRESENT A MORE SEVERE AND MULTI - FOCAL CORONARY DISEASE. THE LEFT ANTERIOR DESCENDING (LAD) IS THE MOST FREQUENT DAMAGED ARTERY IN DIABETIC PATIENTS (D.P.) AND THE RIGHT CORONARY (RCA) ARTERY IS DAMAGEDMORE OFTEN IN D.P. COMPARED WITH NO - DIABETICS. THERE WAS MORE OFTEN A STRONGER DAMAGE OF DISTAL SEGMENT OF LAD IN D.P. WITH THREE VESSELS DISEASE. IN OUR ESSAY DIABETIC MEN PRESENTED THE SAME ANGIOGRAPHICAL SERIOUSNESS WITH DIABETIC WOMEN. A SAMPLE AT THE AGE - UNDER 55 YEARS OLD - GAVE THE CONCLUSION THATDIABETIC MEN HAD CLEARLY MORE OFTEN THREE ARTERIES DISEASE IN COMPARISON WITH WOMEN OF WHICH THE FINDINGS PRECEDE 5 YEARS OF EQUIVALENT CONTROL WOMEN. AS TOTHE COLLATERAL CIRCULATION AT THE AGE GROUP UNDER 55 YEARS OLD OF DIABETICS PRESENTED A MORE OFTEN COLLATERAL CIRCULATION THAN THE CONTROL. THERE WERE NOT DIFFERENCES AT THE BREADTH OF CORONARY ARTERIES BETWEEN D.P. AND NO DIABETICS. (EN)

doctoralThesis

Αγγειογραφική μελέτη (EL)


Greek

1996


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)