Κλινική και εργαστηριακή μελέτη της δεοξυριβονουκλεάσης Ι (DNase I) του αμνιακού υγρού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Κλινική και εργαστηριακή μελέτη της δεοξυριβονουκλεάσης Ι (DNase I) του αμνιακού υγρού (EL)

Καλανταρίδου, Σοφία Ν. (EL)

Καλανταρίδου, Σοφία Ν. (EL)
Λώλης, Δημήτριος (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής (EL)
-

ΣΚΟΠΟΣ. Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΟΞΥΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΗΣ Ι (DNASE I), ΕΝΟΣ ΕΝΖΥΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ, ΣΤΟ ΑΜΝΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΣΤΟ 2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΟ ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ. ΛΗΨΗ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΕ 66 ΕΓΚΥΕΣ ΣΤΟ 2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΣΕ 89 ΕΠΙΤΟΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ. ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ DNA) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ DNA, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ DNASE Ι, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟ STUDENT T-TEST. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ DNASE I ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ. Η ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΗΤΑΝ 2.3+-0.64*10^5 U/L. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (1.9+-0.44*10^5 U/L, P < 0.001) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΝΩ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ (P < 0.001)ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΗΚΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΝΙΑΚΟ ΥΓΡΟ (11.4+-4.1*10^5 U/L). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η DNASE I ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟ ΑΜΝΙΑΚΟ ΥΓΡΟ, Η ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΗΚΩΝΙΟΥ. (EL)
OBJECTIVE. TO INVESTIGATE THE PRESECE, THE NORMAL VALUES AND THE SIGNIFICANCE OF DEOXYRIBONUCLEASE I (DNASE I), AN EZYME CATALYZING DNA, IN HUMAN PREGNANCY AND LABOR. STUDY DESIGN. SIXTY SIX PREGNANT WOMEN AT 16 TO 24 WEEKS OF GESTATION AND 89 WOMEN IN SPONTANEOUS LABOR AT TERM WERE RECRUITED TO THE STUDY. A SPECTROPHOTOMETRIC TECHNIQUE (DNA PRECIPITATION ASSAY) AND NUCLEIC ACID ELECTROPHORESIS, FOLLOWING DEGRADATION BY THE ENZYME, WERE USED TO MEASURE DNASE IACTIVITY IN AMNIOTIC FLUID. THE STUDENT T-TEST WAS USED FOR STATISTICAL ANALYSIS. RESULTS. DNASE I ACTIVITY IS DETECTABLE (2.3+-0.64*10^5 U/L) IN THE SECOND TRIMESTER OF PREGNANCY. DNASE I ACTIVITY IS SIGNIFICANTLY DECREASED DURING LABOR (1.9+-0.44* 10^5 U/L, P < 0.001), WITH SIGNIFICANTLY HIGHER VALUES OCCURED IN THE PRESENCE OF MECONIUM-STAINED AMNIOTIC FLUID (11.4+-4.1*10^5 U/L, P < 0.001). CONCLUSION. DNASE I ACTIVITY IS PRESENT IN THE AMNIOTIC FLUID OF NORMAL PREGNANCIES. HIGHER DNASE I ACTIVITY MAY PLAY A ROLE IN THE PRESENCE OF MECONIUM DURING LABOR. (EN)

doctoralThesis

2ο τρίμηνο (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.