Επίδραση του εναπομείναντος όγκου ούρων στην ουροδόχο κύστη επί του προσδιορισμού της σπειραματικής διήθησης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1995 (EN)
Επίδραση του εναπομείναντος όγκου ούρων στην ουροδόχο κύστη επί του προσδιορισμού της σπειραματικής διήθησης

Φωτόπουλος, Ανδρέας Δ.

Γλάρος, Δημήτριος (EL)
Φωτόπουλος, Ανδρέας Δ.
Μουτσόπουλος, Χαράλαμπος
-
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΜΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΗΣ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ GFR, Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΕ 70 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ: Α) ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ [24Η], Β) ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ [PL], Γ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ UV/P [DTPA(-)] ΚΑΙ Δ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ UV/P, ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΓΚΟ ΟΥΡΩΝ [DTPA(+)]. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ (GOLDSTANDARD). ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ GFR ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑΜΕ ΤΙΣ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 24Η. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ PL ΚΑΙ 24Η ΥΠΕΡΕΚΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ GFR, Η ΔΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΓΚΟ ΟΥΡΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ DTPA(-), ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ DTPA(+) ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ (R=0,99).

doctoralThesis

Εναπομείνας όγκος ούρων στην ουροδόχο κύστη


Greek

1995


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)