Έκφραση ιδιοτύπων και κυτταροκίνων στη λεμφοϋπερπλασία του σύνδρομου Sjogren

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1995 (EN)
Έκφραση ιδιοτύπων και κυτταροκίνων στη λεμφοϋπερπλασία του σύνδρομου Sjogren (EL)

Μπούμπα, Δήμητρα (EL)

Μπούμπα, Δήμητρα (EL)
Σκοπούλη, Φωτεινή (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
-

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΔΙΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (Ι.Δ.Α.) ΚΑΙ ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN (Σ.S), ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ, ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ι.Δ.Α., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΥΣ ΑΔΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΔΡΟΜΟ SJOGREN. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΟΙ Ι.Δ.Α. ΔΕΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ. Η ΕΥΡΕΣΗ ΜΙΚΤΗΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΗΣ ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ Ι.Δ.Α. ΟΠΩΣ ΤΩΝ G-6 ΚΑΙ 17.109 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. ΤΕΛΟΣ, ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΥ ΔΙΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΥΣ ΑΔΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ, ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ. (EL)
THE EVALUATION OF CROSS REACTIVE IDIOTYPES (CRI) AND CRYOGLOBULINS IN THE SERAOF PATIENTS WITH SJOGREN'S SYNDROME (SS) WAS PERFORMED, IN ORDER TO INVESTIGATE THE PROCESS AND THE B-CELL EXPANSION OF THE DISEASE. IN ADDITION, THE INHERITANCE OF CRI AND THE EXPRESSION OF CRI AND CYTOKINES WERE STUDIED IN LABIAL SALIVARY GLAND BIOPSIES FROM PATIENTS WITH SS. THE RESULTS OF THE STUDY SUGGESTTHAT CRI DO NOT INHERITE. THE EVALUATION OF MIXED MONOCLONAL CRYOGLOBULINAIMIA AND CRI IN THE SERA OF PATIENTS MAY SERVE AS PREDICTING FACTORS FOR LYMPHOMADEVELOPMENT IN SS. FINALLY MONONUCLEAR CELLS INVOLVED IN THE MINOR SALIVARY GLAND LESIONS OF SS PATIENTS WERE FOUND TO EXPRESS MRNA FOR PROINFLAMMATORY CYTOKINES, CYTOKINES INVOLVED IN THE REGULATION OF B AND T CELLS FUNCTION AND INHIBITORY CYTOKINES. (EN)

doctoralThesis

Ιδιότυποι διασταυρούμενης αντίδρασης (EL)


Greek

1995


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)