Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe Ferrocenylmethyl Radical (EN)

Jackson, R. A. (EN)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας (EL)
Jackson, R. A. (EN)

Ferrocenylmethyl, dideuterio(ferrocenyl)methyl and 1'-methylferrocenylmethyl radicals have been prepared by gamma-irradiation of the parent ferrocene derivatives in adamantane matrices. Ferrocenylmethyl shows a triplet splitting (14.7 G) in its EPR spectrum attributed to the two alpha-protons; the couplings from the ring protons are buried in the linewidth. The high g value of 2.0200 indicates involvement of the Fe orbitals in the delocalized radical. (EN)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Journal of the Chemical Society-Perkin Transactions 2 (EN)

Αγγλική γλώσσα

1991

<Go to ISI>://A1991FR22400003

Royal Society of Chemistry (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.