Η λαϊκή λογοτεχνία και η συμβολή της στην αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και με ειδικές ανάγκες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ λαϊκή λογοτεχνία και η συμβολή της στην αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και με ειδικές ανάγκες (EL)

Σταύρου, Αικατερίνη (EL)

Σταύρου, Αικατερίνη (EL)
Τριάντου, Ιφιγένεια (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Αγωγής Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
-

Ο βασικός στόχος αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι να βρει το σημείο τομής δύο σημαντικών αντικειμένων, της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της λαϊκής λογοτεχνίας. Επιλέξαμε από τη λαϊκή λογοτεχνία, το λαϊκό παραμύθι το οποίο κινητοποιεί τη συναισθηματική νοημοσύνη του παιδιού, η οποί αποτελεί το δρόμο για να προσεγγίσει τη γνώση (εκτός από τον επίμονο δρόμο των λογικών συσχετισμών). Επομένως η εκπαιδευτική διάσταση των λαϊκών παραμυθιών βασίζεται: α) στη συμβολική λειτουργία, β) στις δοκιμασίες- άθλους του ήρωα που αποτελούν τη λειτουργική, δυναμική και ανθρώπινη έκφραση και γ) στην ταύτιση του παιδιού με τον ήρωα του παραμυθιού η οποία φέρνει την λύτρωση- κάθαρση με την τελική νίκη του ήρωα.Οι στόχοι της έρευνας πιο συγκεκριμένα είναι: 1) Στο 1ο και 2ο επίπεδα της έρευνας εξετάστηκε η επίδραση της αφήγησης των λαϊκών παραμυθιών στη συναισθηματική και κοινωνική αντίστοιχα επάρκεια των παιδιών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα τμήματα ένταξης των Νηπ/γείων. 2) Στο 3ο επίπεδο της έρευνας εξετάστηκε η επίδραση της αφήγησης των λαϊκών παραμυθιών. στη μείωση των προκαταλήψεων και στην ανάπτυξη θετικών συμπεριφορών των παιδιών με τυπική ανάπτυξη απέναντι στα παιδιά με αναπηρία στα τμήματα Νηπ/γείων ένταξης και γενικής αγωγής. 3) Στο τέταρτο επίπεδο της έρευνας αξιοποιήσαμε το δομικό μοντέλο της μορφολογικής θεωρίας του Vl.Propp για να συλλέξουμε τα αφηγηματικά αποτελέσματα των παιδιών συνολικά.Η μεθοδολογία που εφαρμόσαμε είναι η έρευνα – δράση, που οργανώθηκε σε δύο συστατικά: α) μια ομάδα ελέγχου και β) μια ομάδα παρατήρησης με μεταβλητά τα λαϊκά .παραμύθια, με ένα μοντέλο πριν και μετά την αφηγηματική παρέμβαση.Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε στο 1ο και 2ο επίπεδα της έρευνας είναι το « Τεστ ψυχοκοινωνικής επάρκειας των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας» του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών. Για το 3ο επίπεδο της έρευνας χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο- συνέντευξη των Μαγιάτη, Λογοθέτη, Dockrell: “Young children’s understanding of disabilities: the influence of development, context and cognition, 2002”.Μετά τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε καθαρά η επίδραση της αφήγησης των λαϊκών παραμυθιών στην: α) συναισθηματική και κοινωνική επάρκεια των παιδιών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) η μεταστροφή των αντιλήψεων των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών απέναντι στην αναπηρία και στα ανάπηρα παιδιά καθώς και στη σχολική και κοινωνική τους ένταξη και, γ) στις αφηγηματικές δημιουργίες των παιδιών οι οποίες έχουν κοινή δομή με το λαϊκό παραμύθι.

doctoralThesis

Λαϊκή Λογοτεχνία (EL)


Ελληνική γλώσσα

2012


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Αγωγής Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.