Ανοσοϊστοχημική μελέτη του πλακούντα με ιδιαίτερη έμφαση στα κύτταρα Hofbauer

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνοσοϊστοχημική μελέτη του πλακούντα με ιδιαίτερη έμφαση στα κύτταρα Hofbauer (EL)

Ζιώγα, Αικατερίνης Π. (EL)

Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος (EL)
Ζιώγα, Αικατερίνης Π. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
Λώλης, Δημήτριος
-

ΕΓΙΝΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΛΑΚΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ HOFBAUER ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 54 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΛΑΚΟΥΝΤΕΣ. ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ HAFBAUER ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ, MACROPHAGE-DAKO, A1-ACT, A1-AT, T4, LEU3AT3B, LCA ΚΑΙ VIMENTIN ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ LSZ, IL- 2R, T6, PAN-B, PAN-T ΚΑΙ S-100 PROTEIN, LALLA, EMA, CYTOFERATIN. ΣΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ HLA-DR ΗΤΑΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΝΩ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΙΣΧΥΕ ΓΙΑ ΤΟ LEU-MS. ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝΚΥΤΤΑΡΩΝ HOFBAUER ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΟΣ. Η ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ ΣΤΟ CALLA ΚΑΙ Η ΑΡΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΜΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΩΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΤΙΟΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ Κ1-67 ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗ, ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΤΙΟΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ . (EL)
A COMPARATIVE IMMUNOHISTOLOGICAL STUDY WAS DONE BETWEEN THE THREE TRIMESTERS PLACENTAS DURING THE PHENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HAFBAUER CELLS AND TROPHOBLAST. WE EXAMINED 54 PLACENTAS AT VARIOUS GESTATIONAL AGES. THE HAFBAUER CELLS SHOWED POSSITIVE STAINING FOR THE ANTIGENS MACROPHAGE-DAKO, A1-ACT, A1- AT, T4, LEU3AT3B, LCA, VIMENTIN, AND NEGATIVE FOR LSZ, IL-2R, T6, PAN-B, PAN-T, S-100 PROTEIN, CALLA, EMA, CYTOFERATIN. LEU-MS POSITIVITY WAS ONLY FOUND IN THE SECOND AND THIRD TRIMESTER. THESE FINDINGS FAVOR THE HYPOTHESIS OF THE MONOCYTIC ORIGIN OF THE HOFBAUER CELLS. THE CYTOTROPHOBLAST WAS POSITIVE FOR CALLA AND NEGATIVE FOR EMA. THE OPPOSITE WAS TRUE FOR SYNCYTIOTROPHOBLAST WAS FEWER THAN IN THE CYTOTROPHOBLAST. THIS FINDING ADDITIONALLY TO THE PRESENT OF CALLA AND EMA IN THE TROPHOBLAST, CONFIRMS THE VIEW THAT THE TROPHOBLAST MATURES IN THE PROGRESS OF PREGNANCY. (EN)

doctoralThesis

Ανοσοϊστοχημεία (EL)


Ελληνική γλώσσα

1990


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.