Περί αλφαβητισμού, αιρέσεων, εικονογραφίας και πολιτικών φιλοδοξιών στα μολυβδόβουλλα του Νικηφόρου Βοτανειάτη (περίπου 1001/2-1081)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Περί αλφαβητισμού, αιρέσεων, εικονογραφίας και πολιτικών φιλοδοξιών στα μολυβδόβουλλα του Νικηφόρου Βοτανειάτη (περίπου 1001/2-1081) (EL)
Περί αλφαβητισμού, αιρέσεων, εικονογραφίας και πολιτικών φιλοδοξιών στα μολυβδόβουλλα του Νικηφόρου Βοτανειάτη (περίπου 1001/2-1081) (EN)

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ, Όλγα

Alexander von Humboldt Stiftung (Bonn) (EN)

 ABOUT LITERACY, HERESY, ICONOGRAPHY AND POLITICAL AMBITION ON THE SEALS OF NIKEPHOROS BOTANEIATES The scarce information of the 11th-c. historians on the long military career of Nikephoros Botaneiates before his ascension to the throne is supplemented  to a great extent by 31 lead seals of Botaneiates, today kept in private and museum collections in more than seven countries around the world. The epigraphic and iconographic study of this sigillographic material reconstructs the social ascent and military activities of the future emperor, while at the same time it sheds light on his personality (level of culture, religious sensitivities, political ambition) and the socio-political conditions of his era.  (EL)
 ABOUT LITERACY, HERESY, ICONOGRAPHY AND POLITICAL AMBITION ON THE SEALS OF NIKEPHOROS BOTANEIATES The scarce information of the 11th-c. historians on the long military career of Nikephoros Botaneiates before his ascension to the throne is supplemented  to a great extent by 31 lead seals of Botaneiates, today kept in private and museum collections in more than seven countries around the world. The epigraphic and iconographic study of this sigillographic material reconstructs the social ascent and military activities of the future emperor, while at the same time it sheds light on his personality (level of culture, religious sensitivities, political ambition) and the socio-political conditions of his era.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

HT 101 (EL)
literacy (EN)
HT 101 (EN)
sigillography (EN)
heresy (EN)
political history (EN)
iconography (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek
English

2008-12-19


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Constantinople, eleventh century A.D. (EN)
Middle Byzantine (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 18; 77-122 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 18; 77-122 (EN)

Copyright (c) 2014 Όλγα ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)