Τεχνικές Προδιαγραφές

Οποιοσδήποτε φορέας διαθέτει ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο επιστημονικό υλικό σε κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα μπορεί να παρέχει τις συλλογές του στον συσσωρευτή OpenArchives.gr εφόσον πληροί κάποιες βασικές προδιαγραφές.

Αναλυτικότερα:

  • Ως προς τη συλλογή των μεταδεδομένων, αυτή θα γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH, το οποίο είναι ένα πολύ δημοφιλές πρωτόκολλο διάθεσης μεταδεδομένων που υποστηρίζουν πλέον όλα σχεδόν τα αποθετήρια και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες.
  • Tα μεταδεδομένα θα πρέπει να διατεθούν στο ΕΚΤ μέσω του OAI-PMH ως XML ακολουθώντας ένα από τα πρότυπα OAI-DC, Qualified DC (QDC), HEAL, MODS, DC-DS-XML, ESE ή EDM.
  • Από τα πεδία του Dublic Core (βασικό σύνολο ή από το DCMI Metadata Terms σύνολο) θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν τιμή τα βασικά: τίτλος (dc:title), τύπος (dc:type), θέμα (dc:subject), χρονολόγηση (dc:date ή dcterms:created ή dcterms:temporal), ενώ συνιστάται έντονα να έχουν τιμή και τα πεδία τοπικής κάλυψης (dcterms:spatial), περιγραφής (dc:description ή dc:tableOfContents ή dcterms:abstract), και δημιουργού/συντελεστή (dc:creator ή dc:contributor).


Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν η συλλογή σας πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις στο openarchives_gr@ekt.gr.