Ένταξη συλλογών

Οι φορείς που συμμετέχουν στο OpenArchives.gr

Ο συσσωρευτής ψηφιακού περιεχομένου έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης OpenArchives.gr του ΕΚΤ βασίζεται σε ένα ισχυρό δίκτυο φορέων. Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, αρχεία, βιβλιοθήκες, ιδρύματα και επιστημονικές εταιρείες, συμμετάσχουν στη δράση παρέχοντας οργανωμένο ψηφιακό υλικό και αυξάνουν κατ’ αυτό τον τρόπο την ευρεσιμότητα και την αναγνωρισιμότητα του περιεχομένου τους, προάγοντας παράλληλα την επιστήμη και την παιδεία της χώρας.

Οι πόροι που απαρτίζουν τις συλλογές μπορούν να είναι σε μορφή κειμένου, ήχου, εικόνας, βίντεο, σχεδίων ή υλικού που δημιουργήθηκε σε ψηφιακή μορφή (π.χ. 3D μοντέλα) και θεματικά καλύπτουν μια μεγάλη κλίμακα επιστημών όπως οι θετικές, οι φυσικές, οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Γιατί να συμμετάσχω

 • Οι φορείς με επιστημονικό περιεχόμενο μέσω της διάθεσής του στο OpenArchives.gr αποκτούν ένα σημαντικό κανάλι προβολής και διάχυσης της γνώσης. Επιπλέον, η συλλογή τοποθετείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έγκριτου περιεχομένου και έτσι αναδεικνύεται περισσότερο η αξία του
 • Προβάλλεται ο φορέας και η συλλογή του τόσο στην καρτέλα τεκμηρίου όσο και στη σελίδα του δικτύου
 • Επειδή το OpenArchives.gr είναι ένας μεγάλος συσσωρευτής μεταδεδομένων, τα αντικείμενα της συλλογής του φορέα που περιλαμβάνονται στο OpenArchives.gr εμφανίζονται με υψηλή κατάταξη στα αποτελέσματα μιας αναζήτησης στο Google για παράδειγμα, με αποτέλεσμα ο φορέας να επιτυγχάνει υψηλότερα ποσοστά εντοπισμού του περιεχομένου του
 • Σε κάθε καρτέλα τεκμηρίου υπάρχουν σύνδεσμοι ανακατεύθυνσης στον ιστότοπο του φορέα, στον ιστότοπο της συλλογής και στην πρωτότυπη καρτέλα τεκμηρίου της συλλογής αυξάνοντας έτσι την επισκεψιμότητα και των δύο ιστοτόπων
 • Το ΕΚΤ εμπλουτίζει με όρους έγκριτων δίγλωσσων λεξιλογίων το περιεχόμενο που διατίθεται από το OpenArchives.gr αυξάνοντας έτσι την ευρεσιμότητά του. Επιπλέον ακόμα κι αν η τεκμηρίωσή σας έχει γίνει μόνο στα ελληνικά χάρη στον σημασιολογικό εμπλουτισμό του ΕΚΤ καθίσταται αναζητήσιμο και από αγγλόφωνο κοινό
 • Το OpenArchives.gr παρέχει προηγμένες λειτουργίες πλοήγησης και αναζήτησης στο περιεχόμενο (σύνθετη αναζήτηση, ιεραρχική πλοήγηση σε τύπους, φίλτρα αποτελεσμάτων κ.α.)
 • Συγκεντρώνει γκρίζα βιβλιογραφία την οποία σπάνια βρίσκει κανείς σε περιβάλλοντα ενιαίας αναζήτησης.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Αν διαθέτετε τεκμηριωμένο υλικό και υλοποιείτε το πρωτόκολλο διάθεσης μεταδεδομένων OAI-PMH μπορείτε να διαθέσετε εύκολα το περιεχόμενο σας στο OpenArchives.gr. Τα δεδομένα σας θα πρέπει να διατεθούν στο ΕΚΤ μέσω του OAI-PMH και συγκεκριμένα ακολουθώντας ένα από τα πρότυπα OAI_DC, QDC, HEAL, ESE, MODS, DC-DS-XML ή EDM

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές διατίθενται εδώ.

Η διαδικασία σε πέντε βήματα

 1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος με συμπλήρωση της σχετικής φόρμας:

  Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 2. Μελέτη του περιεχομένου και της διαλειτουργικότητας του υλικού από την ομάδα του OpenArchives.gr
 3. Συσσώρευση των μεταδεδομένων από το ΕΚΤ
 4. Έλεγχος και εμπλουτισμός των μεταδεδομένων από το ΕΚΤ
 5. Διάθεση της συλλογής μέσω του OpenArchives.gr

Για ερωτήσεις ή σχόλια στείλτε μας email στο openarchives_gr@ekt.gr.

Αν έχετε αδημοσίευτο ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό μπορείτε να αξιοποιήσετε την Υπηρεσία Αποθετηρίων του ΕΚΤ η οποία επιτρέπει σε φορείς περιεχομένου να οργανώσουν, να διαχειριστούν και να διαθέσουν το ψηφιακό τους υλικό.