Οδηγίες για αναζήτηση & πλοήγηση

Ο χρήστης του OpenArchives.gr έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει το περιεχόμενο μέσα από μία σειρά λειτουργικοτήτων αναζήτησης και πλοήγησης, που καλύπτουν τις απαιτήσεις ανακάλυψης ενός πολυποίκιλου υλικού και τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών.

Αρχική σελίδα

Η αρχική σελίδα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • ένα μενού επιλογών που επιτρέπει στον χρήστη να μεταβεί στην σελίδα αναζήτησης, στην σελίδα παρουσίασης των φορέων και των συλλογών τους, να πλοηγηθεί μέσω των ΕΚΤ τύπων καθώς και να επιλέξει γλώσσα
  • μία φόρμα αναζήτησης
  • ένα διαδραστικό νέφος ετικετών με τους δημοφιλείς ΕΚΤ τύπους τεκμηρίων
  • μία διαδραστική πίτα με τις μεγαλύτερες συλλογές που φιλοξενούνται από το OpenArchives.gr
  • ένα διαδραστικό χρονολόγιο που επιτρέπει στον χρήστη να πλοηγηθεί επιλέγοντας αιώνες ή χρονολογικά διαστήματα ανά δεκαετία

Μέσα από το διαδραστικό χρονολόγιο της αρχικής σελίδας, ο επισκέπτης μπορεί να δει την κατανομή των τεκμηρίων στον χρόνο, ανά δεκαετίες. Επιπλέον, επιλέγοντας τη στήλη της δεκαετίας που επιθυμεί, μεταφέρεται στα τεκμήρια που έχουν παραχθεί στο διάστημα αυτό.

Εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται σελιδοποιημένα ανά 30 τεκμήρια. Για κάθε τεκμήριο εμφανίζεται ο τίτλος καθώς και τιμές επιλεγμένων πεδίων, που παρέχουν μία συνοπτική περιγραφή του τεκμηρίου.

Η αναζήτηση τεκμηρίων διαθέτει δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων με μηχανισμό facet queries σε συγκεκριμένα πεδία συμπεριλαμβανομένων του ομογενοποιημένου τύπου τεκμηρίου (ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου), της ομογενοποιημένης χρονολόγησης (Χρονολογία) σε διαστήματα των 5 ετών, του πρωτότυπου τύπου τεκμηρίου, του θέματος και της συλλογής/αποθετηρίου. Οι τιμές των φίλτρων «ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου» και «Συλλογή/αποθετήριο» εμφανίζονται ιεραρχικά. Στα φίλτρα αναζήτησης υπάρχουν κουμπιά με τα οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν οι τιμές των φίλτρων θα εμφανίζονται στη φυσική τους σειρά (αλφαβητική ή χρονολογική) ή σε φθίνουσα σειρά δημοφιλίας.

Καρτέλα Τεκμηρίου

Για κάθε αποτέλεσμα ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να δει λεπτομέρειες στη Καρτέλα Τεκμηρίου σε ξεχωριστή σελίδα, πατώντας τον τίτλο ή σε ξεχωριστό παράθυρο, πατώντας το κουμπί «».

Η καρτέλα τεκμηρίου περιλαμβάνει ένα σύνολο από γνωρίσματα και τιμές. Το αποτέλεσμα του σημασιολογικού εμπλουτισμού του ΕΚΤ (ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου και χρονολογία), εμφανίζονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα μεταδεδομένα, σε διακριτικό πλαίσιο. Τιμές που περιλαμβάνουν αναφορά σε λεξιλόγια και θησαυρούς όρων εμφανίζονται ως σύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούν στις αντίστοιχες σελίδες τεκμηρίωσης όρων. Στην αριστερή στήλη εμφανίζονται σύνδεσμοι προς την πρωτότυπη καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο του φορέα, το όνομα του φορέα και της συλλογής/αποθετηρίου, καθώς και σύνδεσμοι κοινοποίησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φορείς και συλλογές

Το OpenArchives.gr διαθέτει ξεχωριστές σελίδες παρουσίασης των φορέων και των συλλογών τους που φιλοξενούνται στην διαδικτυακή πύλη. Οι σελίδες είναι προσβάσιμες από το μενού επιλογών επιλέγοντας «Φορείς» ή «Συλλογές» αντίστοιχα. Η παρουσίαση των φορέων και των συλλογών είναι αλφαβητική.

Στη σελίδα των “Φορέων”, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να επιλέξει συγκεκριμένο φορέα μέσα από δυναμική λίστα αναζήτησης. Κάτω από κάθε φορέα δηλώνεται η κατηγορία του (π.χ. Εκπαιδευτικός φορέας, Επιστημονική εταιρεία, κ.λπ.) και παρατίθενται οι συλλογές του.

Επιλέγοντας τον τίτλο του φορέα που επιθυμεί, ο χρήστης μεταβαίνει στη καρτέλα του συγκεκριμένου φορέα. Σε αυτή, διατίθενται πληροφορίες για τον φορέα και τις συλλογές του όπως τον τίτλο, παραπομπές στη διαδικτυακή σελίδα τόσο του φορέα όσο και του αποθετηρίου/συλλογής, περιγραφές και λογότυπα. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα τεκμήρια της κάθε συλλογής όπως παρουσιάζονται στο OpenArchives.gr, είτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο «» ή επιλέγοντας συγκεκριμένο τύπο τεκμηρίου μέσα από όλους τους τύπους που διαθέτει η συγκεκριμένη συλλογή ή επιλέγοντας επι μέρους συλλογή. Σημειώνεται ότι οι τύποι που εμφανίζονται είναι οι «ΕΚΤ τύποι τεκμηρίων», δηλαδή προέρχονται από όρους του δίγλωσσου λεξιλογίου τύπων του ΕΚΤ στους οποίους κατηγοριοποιήθηκε το περιεχόμενο μέσα από την διαδικασία σημασιολογικού εμπλουτισμού του EKT.

Αντίστοιχα, στη σελίδα των «Συλλογών», ο χρήστης μπορεί να διατρέξει το σύνολο των συλλογών που φιλοξενούνται στο συσσωρευτή και να πληροφορηθεί για το είδος της συλλογής (π.χ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Περιοδικό, κ.λπ.) και το πλήθος των τεκμηρίων. Ακόμη, μπορεί να αναζητήσει μία συλλογή μέσα από το δυναμικό μενού αναζήτησης.

Πλοήγηση μέσα από τους ΕΚΤ τύπους

Το OpenArchives.gr διαθέτει μία ξεχωριστή σελίδα περιήγησης στο περιεχόμενο μέσω όλων των ΕΚΤ Τύπων στους οποίους ταξινομήθηκαν τα τεκμήρια. Η σελίδα είναι προσβάσιμη από το μενού επιλογών επιλέγοντας «Πλοήγηση ΕΚΤ Τύποι τεκμηρίων».

Κάθε τύπος είναι ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα τεκμήρια. Ο κάθε τύπος συνοδεύεται από τον αριθμό τεκμηρίων και από έναν σύνδεσμο «» ο οποίος οδηγεί στην σελίδα του αντίστοιχου όρου του Λεξιλογίου Τύπων του ΕΚΤ στο Semantics.gr.