Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της γραφικής διεπαφής, του κειμένου του διαδικτυακού τόπου, των σημάτων ή άλλων έργων επί των οποίων το ΕΚΤ/ΕΙΕ έχει τα απαραίτητα πνευματικά δικαιώματα ή άδειες χρήσης εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό -ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο στο οποίο υφίστανται δικαιώματα τρίτων- διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου στους χρήστες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή έκδοση 4.0.

Το σύνολο του περιεχομένου των αρχικών φορέων/παρόχων, συμπεριλαμβανομένων των μεταδεδομένων που εμφανίζονται μέσω της μηχανής αναζήτησης στα αποτελέσματα και στις σελίδες τεκμηρίων, επί του οποίου υφίστανται δικαιώματα τρίτων, διατίθεται με όρους που ορίζονται από τον εκάστοτε πάροχο στους σχετικούς διαδικτυακούς τόπους ή τα αποθετήρια από τα οποία προέρχεται το υλικό και στα οποία παραπέμπει το OpenArchives.gr.

© EKT, 2018