Ἀνέκδοτος κατάλογος ἐγγράφων τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς (ιβ΄-ιγ΄ αἰ.)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1966 (EN)
Ἀνέκδοτος κατάλογος ἐγγράφων τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς (ιβ΄-ιγ΄ αἰ.) (EL)
Ἀνέκδοτος κατάλογος ἐγγράφων τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς (ιβ΄-ιγ΄ αἰ.) (EN)

ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Έρα Λ.

  Era VranoussiUn catalogue inédit d'actes du couvent de Patmos (XIIe-XIIIe s.)           Parmi les actes du couvent de Patmos, il faut signaler un document inédit, en mauvais état de conservation, mutilé du début et sans date. Il s'agit d'un catalogue fournissant des renseignements très vagues sur des actes qui, n'étant plus en usage, avaient été retirés -au moment de la rédaction du catalogue- des archives courantes du couvent. L'édition diplomatique du document est suivie d'une liste des actes mentionnés dans le catalogue (plus de 200 pièces), avec un essai   de classification des actes en groupes, d'après leur provenance ou leur sujet; ensuite l'auteur s'efforce d'identifier les actes du catalogue avec des actes connus des archives de Patmos. Cette identification permet aussi de dater le catalogue vers la fin du XIIe ou le début du XIIIe siècle et de formuler l'hypothèse que les actes mentionnés dans le catalogue ont été, dans leur plus grande partie, perdus, justement parce qu'ils avaient été retirés des archives courantes. L'auteur s'efforce enfin de préciser le caractère de ce catalogue et arrive à la conclusion qu'il forme un πρακτικὸν ἀπογραφῆς des documents retirés des archives du couvent - specimen rare de la diplomatique byzantine. (EL)
  Era VranoussiUn catalogue inédit d'actes du couvent de Patmos (XIIe-XIIIe s.)           Parmi les actes du couvent de Patmos, il faut signaler un document inédit, en mauvais état de conservation, mutilé du début et sans date. Il s'agit d'un catalogue fournissant des renseignements très vagues sur des actes qui, n'étant plus en usage, avaient été retirés -au moment de la rédaction du catalogue- des archives courantes du couvent. L'édition diplomatique du document est suivie d'une liste des actes mentionnés dans le catalogue (plus de 200 pièces), avec un essai   de classification des actes en groupes, d'après leur provenance ou leur sujet; ensuite l'auteur s'efforce d'identifier les actes du catalogue avec des actes connus des archives de Patmos. Cette identification permet aussi de dater le catalogue vers la fin du XIIe ou le début du XIIIe siècle et de formuler l'hypothèse que les actes mentionnés dans le catalogue ont été, dans leur plus grande partie, perdus, justement parce qu'ils avaient été retirés des archives courantes. L'auteur s'efforce enfin de préciser le caractère de ce catalogue et arrive à la conclusion qu'il forme un πρακτικὸν ἀπογραφῆς des documents retirés des archives du couvent - specimen rare de la diplomatique byzantine. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση εγγράφων; κατάλογος (EN)

Z 105 (EL)
DF 599.8 (EL)
CD 70 (EL)
Z 110 (EL)
Z (EL)
CD 921 (EL)
HG (EL)
DF 599.8 (EN)
Z 110 (EN)
φορολογία (EN)
Ι. Φλωρίδης (EN)
Z 105 (EN)
μονή Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου (EN)
μοναστικός βίος (EN)
κωδικολογία (EN)
CD 70 (EN)
Z (EN)
CD 921 (EN)
Βιβλιοθήκη Πάτμου (EN)
HG (EN)
βυζαντινά χειρόγραφα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1966-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Μέση και Ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)
μοναστηριακά έγγραφα και αρχεία (EN)
Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο, 12ος-13ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 1; 137-162 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 1; 137-162 (EN)

Copyright (c) 2014 Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)