Ἡ ἐπανάσταση τοῦ Βαρδάνη Τούρκου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1983 (EN)
Ἡ ἐπανάσταση τοῦ Βαρδάνη Τούρκου (EL)
Ἡ ἐπανάσταση τοῦ Βαρδάνη Τούρκου (EN)

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ, Ελεωνόρα Σ.

  Eléonora S. Countoura-GalakiLa révolte de Bardanès Tourkos La révolte du stratège Bardanès, qui éclata au début du IXe siècle, ne fut pas un événement dû au hasard; Bardanès apparaît comme un représentent de la «vielle» classe dominante, portant de nombreuses distinctions militaires, iconodule par surcroît, puisqu'il commande l'armée des Thracésiens, thème iconoclaste par excellence, à une époque où cette armée iconoclaste de tradition pourrait se révolter contre l'impératrice Irène.Avec l'avènement de Nicéphore Ier la politique de son prédécesseur (Irène) est mise en cause; le nouvel empereur entreprend une série de mesures économiques qui, dans leur essentiel, sont dirigées contre l'Eglise et la grande propriété terrienne. Peu après l'application de ces ";;vexations";; se manifeste la révolte de Bardanès en tant que réaction aux mesures imperiales, mais aussi réaction oppositionnelle en général.Au début du IXe siècle les nouvelles institutions sont le résultat des nouvelles tendances socio-économiques. Les grands propriétaires terriens de la vielle classe dominante commencent manifestement à être évincés par les deux nouvelles puissances sociales qui font leur apparition et tendent à prendre le pouvoir: la classe des employés supérieurs de Constantinople et les officiers moyens de l'armée des thèmes qui deviennent de plus en plus puissants. (EL)
  Eléonora S. Countoura-GalakiLa révolte de Bardanès Tourkos La révolte du stratège Bardanès, qui éclata au début du IXe siècle, ne fut pas un événement dû au hasard; Bardanès apparaît comme un représentent de la «vielle» classe dominante, portant de nombreuses distinctions militaires, iconodule par surcroît, puisqu'il commande l'armée des Thracésiens, thème iconoclaste par excellence, à une époque où cette armée iconoclaste de tradition pourrait se révolter contre l'impératrice Irène.Avec l'avènement de Nicéphore Ier la politique de son prédécesseur (Irène) est mise en cause; le nouvel empereur entreprend une série de mesures économiques qui, dans leur essentiel, sont dirigées contre l'Eglise et la grande propriété terrienne. Peu après l'application de ces ";;vexations";; se manifeste la révolte de Bardanès en tant que réaction aux mesures imperiales, mais aussi réaction oppositionnelle en général.Au début du IXe siècle les nouvelles institutions sont le résultat des nouvelles tendances socio-économiques. Les grands propriétaires terriens de la vielle classe dominante commencent manifestement à être évincés par les deux nouvelles puissances sociales qui font leur apparition et tendent à prendre le pouvoir: la classe des employés supérieurs de Constantinople et les officiers moyens de l'armée des thèmes qui deviennent de plus en plus puissants. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική αναζήτηση (EN)

D 25 (EL)
GN 537 (EL)
BL 630 (EL)
HN (EL)
DF 546 (EL)
DF 545 (EL)
DF 501 (EL)
HM 706 (EL)
UA 985 (EL)
D 25a (EL)
HC 10 (EL)
HB 75 (EL)
PA 5000 (EL)
BL 72 (EL)
GF 51 (EL)
JC 109 (EL)
D 111 (EL)
PA 1000 (EL)
UB 1 (EL)
HJ 2240 (EL)
HM 661 (EL)
D 25 (EN)
HN (EN)
HM 706 (EN)
UA 985 (EN)
Αριστοκρατία (EN)
HB 75 (EN)
PA 5000 (EN)
JC 109 (EN)
PA 1000 (EN)
Πρόσωπα (EN)
GN 537 (EN)
BL 630 (EN)
Επανάσταση (EN)
DF 546 (EN)
DF 545 (EN)
DF 501 (EN)
D 25a (EN)
Εικονομαχία (EN)
Αυτοκράτορες (EN)
Μειονότητες (EN)
HC 10 (EN)
BL 72 (EN)
GF 51 (EN)
Μοναχισμός (EN)
D 111 (EN)
UB 1 (EN)
HJ 2240 (EN)
HM 661 (EN)
Βυζαντινός στρατός (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1983-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Χρονογραφία; Αγιολογικά κείμενα (EN)
Μέση Βυζαντινή περίοδος (EN)
Μ. Ασία, Κωνσταντινούπολη (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 5; 203-215 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 5; 203-215 (EN)

Copyright (c) 2014 Ελεωνόρα Σ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)