Οἱ ἐπαγγελματίες τοῦ Χάνδακα κατὰ τὸν 14ο αἰώνα. Σχέσεις μὲ τὸν καταναλωτὴ καὶ τὸ κράτος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1989 (EN)
Οἱ ἐπαγγελματίες τοῦ Χάνδακα κατὰ τὸν 14ο αἰώνα. Σχέσεις μὲ τὸν καταναλωτὴ καὶ τὸ κράτος (EL)
Οἱ ἐπαγγελματίες τοῦ Χάνδακα κατὰ τὸν 14ο αἰώνα. Σχέσεις μὲ τὸν καταναλωτὴ καὶ τὸ κράτος (EN)

ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Χαράλαμπος

  Ch. Gasparis Les professionnels du Candie au XIVe siècle. Relations avec les consommateurs et l'État Les professionnels du Candie, quand même peu nombreux, étaient, comme à Venise, sous le contrôle continuel des autorités indigènes. L'absence d'organisation systématique et des capitolari, au moins pendant le XlVe siècle, obligeait les autorités à publier de temps en temps des édits (bandi) avec lesquels ils déterminaient les relations entre les artisans et les professionnels, entre tous les deux et les consommateurs et entre eux mêmes et l'État. Les trois justiçiarii constituaient le corps qui surveillait tout le monde professionel de Crète, s'occupait de l'application des édits et exerçait essentiellement la politique de Venise.Il y avait un centre commercial, comme Rialto à Venise, dans la place centrale de la ville et des quelques autres marchés, moins importants, au dehors de cette place. L'État contrôlait surtout ceux qui s'occupaient de la production et la vente des aliments, les orfèvres, les forgerons, les peseurs et les médecins. (EL)
  Ch. Gasparis Les professionnels du Candie au XIVe siècle. Relations avec les consommateurs et l'État Les professionnels du Candie, quand même peu nombreux, étaient, comme à Venise, sous le contrôle continuel des autorités indigènes. L'absence d'organisation systématique et des capitolari, au moins pendant le XlVe siècle, obligeait les autorités à publier de temps en temps des édits (bandi) avec lesquels ils déterminaient les relations entre les artisans et les professionnels, entre tous les deux et les consommateurs et entre eux mêmes et l'État. Les trois justiçiarii constituaient le corps qui surveillait tout le monde professionel de Crète, s'occupait de l'application des édits et exerçait essentiellement la politique de Venise.Il y avait un centre commercial, comme Rialto à Venise, dans la place centrale de la ville et des quelques autres marchés, moins importants, au dehors de cette place. L'État contrôlait surtout ceux qui s'occupaient de la production et la vente des aliments, les orfèvres, les forgerons, les peseurs et les médecins. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ανάλυση εγγράφων (EN)

HC 10 (EL)
D 111 (EL)
GT 3400 (EL)
CD 921 (EL)
D 200 (EL)
HD 4801 (EL)
HD 9000 (EL)
GT 2400 (EL)
HF (EL)
Επαγγέλματα (EN)
Μεσαιωνική Κρήτη (EN)
HD 4801 (EN)
Βενετική Κρήτη (EN)
HC 10 (EN)
Χάνδακας (EN)
Αγορά (EN)
D 111 (EN)
GT 3400 (EN)
CD 921 (EN)
D 200 (EN)
HD 9000 (EN)
GT 2400 (EN)
HF (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1989-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Κρήτη, 14ος αι. (EN)
Ύστερος Μεσαίωνας; Βενετική κυριαρχία (EN)
Έγγραφα; Αρχεία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 8; 83-133 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 8; 83-133 (EN)

Copyright (c) 2014 Χαράλαμπος ΓΑΣΠΑΡΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)