Παύλιτσα Ἠλείας. Ἱστορικὲς καὶ ἀρχαιολογικὲς μαρτυρίες

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1989 (EN)
Παύλιτσα Ἠλείας. Ἱστορικὲς καὶ ἀρχαιολογικὲς μαρτυρίες (EL)
Παύλιτσα Ἠλείας. Ἱστορικὲς καὶ ἀρχαιολογικὲς μαρτυρίες (EN)

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Άννα I.

  Anne Lambropoulou Témoignages historiques et archéologiques provenant de Pavliza d'Elide L'auteur propose l'identification de Poliça, cité dans la version aragonaise du Chronique de Morée au site actuel de Pavliza (ancienne Phigalie), localisé au Sud-Est du département d'Elide. L'identification proposée repose sur des données topographiques et archéologiques.       (EL)
  Anne Lambropoulou Témoignages historiques et archéologiques provenant de Pavliza d'Elide L'auteur propose l'identification de Poliça, cité dans la version aragonaise du Chronique de Morée au site actuel de Pavliza (ancienne Phigalie), localisé au Sud-Est du département d'Elide. L'identification proposée repose sur des données topographiques et archéologiques.       (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Αρχαιολογική προσέγγιση; Ιστορική προσέγγιση (EN)

CC (EL)
G 100.5 (EL)
G 141 (EL)
CC (EN)
Παύλιτσα Ηλείας (EN)
G 100.5 (EN)
G 141 (EN)
Πελοπόννησος (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1989-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 8; 335-359 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 8; 335-359 (EN)

Copyright (c) 2014 Άννα I. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)