Ἡ εἰκονογράφηση τοῦ Κανόνος εἰς Ψυχορραγοῦντα στὸ Ὡρολόγιον 295 τῆς Μονῆς Λειμῶνος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1994 (EN)
Ἡ εἰκονογράφηση τοῦ Κανόνος εἰς Ψυχορραγοῦντα στὸ Ὡρολόγιον 295 τῆς Μονῆς Λειμῶνος (EL)
Ἡ εἰκονογράφηση τοῦ Κανόνος εἰς Ψυχορραγοῦντα στὸ Ὡρολόγιον 295 τῆς Μονῆς Λειμῶνος (EN)

ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης Λ.

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ανάλυση του υλικού (EN)

ND 2889 (EL)
Εικονογραφημένα χειρόγραφα (EN)
Μονή Λειμώνος Λέσβου (EN)
ND 2889 (EN)
Κανών εις ψυχορραγούντα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1994-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Κωνσταντινούπολη, τέλη 12ου-αρχές 13ου αι. (EN)
Μοναστηριακά αρχεία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9A; 95-114 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9A; 95-114 (EN)

Copyright (c) 2014 Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)