Τὰ ἐπιγραφικὰ χαράγματα τῆς κρητικῆς μονῆς Φανερωμένης Τράχηλα μὲ βάση τὶς φωτογραφίες Δ. Α. Ζακυθηνοῦ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1994 (EN)
Τὰ ἐπιγραφικὰ χαράγματα τῆς κρητικῆς μονῆς Φανερωμένης Τράχηλα μὲ βάση τὶς φωτογραφίες Δ. Α. Ζακυθηνοῦ (EL)
Τὰ ἐπιγραφικὰ χαράγματα τῆς κρητικῆς μονῆς Φανερωμένης Τράχηλα μὲ βάση τὶς φωτογραφίες Δ. Α. Ζακυθηνοῦ (EN)

ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, Μανούσος Ι.

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση - περιγραφή του υλικού (EN)

CN (EL)
Μονή Φανερωμένης Τράχηλα (EN)
φωτογραφικό υλικό (EN)
Κρήτη (EN)
CN (EN)
επιγραφές (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1994-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Κρήτη, 15ος-17ος αι. (EN)
επιγραφές (EN)
Μεταβυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 21-31 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 21-31 (EN)

Copyright (c) 2014 Μανούσος Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)