Ἕνα ἀνέκδοτο χρυσόβουλλο τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1994 (EN)
Ἕνα ἀνέκδοτο χρυσόβουλλο τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν (EL)
Ἕνα ἀνέκδοτο χρυσόβουλλο τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν (EN)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, Μαντώ

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση; ανάλυση υλικού (EN)

DF 553 (EL)
CJ (EL)
DF 553 (EN)
CJ (EN)
Νομισματικό Μουσείο Αθηνών (EN)
Μιχαήλ ΣΤ΄ ο Στρατιωτικός (EN)
χρυσόβουλλα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1994-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Μέση βυζαντινή περίοδος (EN)
Βυζάντιο, 11ος αι. (EN)
χρυσόβουλλα (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 177-181 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 177-181 (EN)

Copyright (c) 2014 Μαντώ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)