Η εικόνα του Κρούμου: Εικόνα των «κακοφρόνων» Βουλγάρων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1996 (EN)
Η εικόνα του Κρούμου: Εικόνα των «κακοφρόνων» Βουλγάρων (EL)
Η εικόνα του Κρούμου: Εικόνα των «κακοφρόνων» Βουλγάρων (EN)

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Κατερίνα

  Catherine  NicolaouL'image de Kroum: Une image des Bulgares «malveillants» Dans les récits des chroniqueurs et des historiens byzantins, le prince bulgare Kroum (803 ?-814) est esquissé avec des couleurs sombres: il est appelle violent, cruel, rude, orgueilleux et arrogant, perfide, mais aussi lâche.Dans cette étude nous nous sommes posé la question si chacune de ces caractéristiques rend fidèlement la réalité et, surtout, jusqu'à quel point elles concernent exclusivement Kroum. L'étude des sources démontre que l'esquisse du prince correspond à l'image que les Byzantins se faisaient du peuple bulgare et de ses souverains, au moins alors que les Bulgares représentaient l'ennemi principal de l'empire byzantin, à savoir avant leur christianisation et la différenciation de leur politique à l'égard de Byzance.L'orgueil, l'arrogance, la perfidie, la lâcheté, la rudesse, la cruauté et la brutalité sont les traits marquants d'un peuple païen, qui s'était installé près des frontières et par la suite sur les territoires même de l'empire, qui menaça la suprématie byzantine aux Balkans et dont les princes ont tenté d'atteindre le même niveau que celui de l'empereur byzantin dans la hiérarchie de l'oekouménè de l'époque.Il paraît, donc, que les caractéristiques attribuées à Kroum reflètent le besoin des Byzantins d'avilir la qualité morale des Bulgares afin d'amoindrir l'humiliation que ceux-ci avaient infligé aux sujets de l'empire. (EL)
  Catherine  NicolaouL'image de Kroum: Une image des Bulgares «malveillants» Dans les récits des chroniqueurs et des historiens byzantins, le prince bulgare Kroum (803 ?-814) est esquissé avec des couleurs sombres: il est appelle violent, cruel, rude, orgueilleux et arrogant, perfide, mais aussi lâche.Dans cette étude nous nous sommes posé la question si chacune de ces caractéristiques rend fidèlement la réalité et, surtout, jusqu'à quel point elles concernent exclusivement Kroum. L'étude des sources démontre que l'esquisse du prince correspond à l'image que les Byzantins se faisaient du peuple bulgare et de ses souverains, au moins alors que les Bulgares représentaient l'ennemi principal de l'empire byzantin, à savoir avant leur christianisation et la différenciation de leur politique à l'égard de Byzance.L'orgueil, l'arrogance, la perfidie, la lâcheté, la rudesse, la cruauté et la brutalité sont les traits marquants d'un peuple païen, qui s'était installé près des frontières et par la suite sur les territoires même de l'empire, qui menaça la suprématie byzantine aux Balkans et dont les princes ont tenté d'atteindre le même niveau que celui de l'empereur byzantin dans la hiérarchie de l'oekouménè de l'époque.Il paraît, donc, que les caractéristiques attribuées à Kroum reflètent le besoin des Byzantins d'avilir la qualité morale des Bulgares afin d'amoindrir l'humiliation que ceux-ci avaient infligé aux sujets de l'empire. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

DF 553 (EL)
DF 553 (EN)
αντιλήψεις (EN)
Βούλγαροι (EN)
Κρούμος (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1996-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βουλγαρία, 9ος αιώνας (EN)
Μέση βυζαντινή περίοδος, 9ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 10; 269-282 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 10; 269-282 (EN)

Copyright (c) 2014 Κατερίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)