Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1998 (EN)
Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική (EL)
Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική (EN)

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ, Ελεωνόρα

  Eleonora Kountoura-GalakiThe magister Theoktistos and Theodore the Studite: Monastic Life and Policy. The quaestor Theoktistos was among the leading officials who took part in the conspiracy of the logothete Nicephorus against the empress Irene (802). He was identical with the magister Theoktistos who, as a supreme member of the Senate, received in 808 the letter No. 24 by Theodore the Studite. With this letter Theodore hoped that he could persuade magister Theoktistos to intervene to the emperor Nicephorus I, in order to avoid banishment. The magister, however, did not play a prominent role under the reign of Nicephorus and Theodore was forced to abandon the City. During the brief reign of Michael I, where we can observe the weakening of the imperial institution and the simultaneous uprise of the senatorial power as well as the rise of the fanatic monks (the monastery of Studion experienced a significant prosperity at that time) magister Theoktistos and Theodore the Studite had then powerfully participated in political life and had played a crucial role in it. Probably the same Theoktistos received one more letter (No 123) by Theodore the Studite after the accession of Leo V. (EL)
  Eleonora Kountoura-GalakiThe magister Theoktistos and Theodore the Studite: Monastic Life and Policy. The quaestor Theoktistos was among the leading officials who took part in the conspiracy of the logothete Nicephorus against the empress Irene (802). He was identical with the magister Theoktistos who, as a supreme member of the Senate, received in 808 the letter No. 24 by Theodore the Studite. With this letter Theodore hoped that he could persuade magister Theoktistos to intervene to the emperor Nicephorus I, in order to avoid banishment. The magister, however, did not play a prominent role under the reign of Nicephorus and Theodore was forced to abandon the City. During the brief reign of Michael I, where we can observe the weakening of the imperial institution and the simultaneous uprise of the senatorial power as well as the rise of the fanatic monks (the monastery of Studion experienced a significant prosperity at that time) magister Theoktistos and Theodore the Studite had then powerfully participated in political life and had played a crucial role in it. Probably the same Theoktistos received one more letter (No 123) by Theodore the Studite after the accession of Leo V. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική αναζήτηση (EN)

BL 630 (EL)
DF 553 (EL)
HN (EL)
DF 548 (EL)
DF 546 (EL)
HM 706 (EL)
DF 549 (EL)
JF 1338 (EL)
PA 80001 (EL)
BL 72 (EL)
JC 109 (EL)
HM 711 (EL)
HT 101 (EL)
JC 348 (EL)
UB 1 (EL)
JC (EL)
JF (EL)
BL 624 (EL)
BL 630 (EN)
DF 553 (EN)
HN (EN)
πολιτική διοίκηση (EN)
μοναχισμός Κωνσταντινούπολης (EN)
DF 548 (EN)
DF 546 (EN)
HM 706 (EN)
DF 549 (EN)
JF 1338 (EN)
Προσωπογραφία (EN)
PA 80001 (EN)
BL 72 (EN)
JC 109 (EN)
HM 711 (EN)
HT 101 (EN)
JC 348 (EN)
UB 1 (EN)
JC (EN)
αυτοκράτορες (EN)
κοινωνικές ομάδες (EN)
JF (EN)
BL 624 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1998-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Χρονογραφία; Αγιολογικά κείμενα; Επιστολές (EN)
Μοναχισμός Κωνσταντινούπολης και πολιτική διοίκηση Μέσης Βυζαντινής περιόδου (EN)
Κωνσταντινούπολη, 8ος-9ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 12; 43-55 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 12; 43-55 (EN)

Copyright (c) 2014 Ελεωνόρα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)