Πρωτοβυζαντινὸ λουτρὸ στὴν Πάτρα. Τεκμήρια γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς πόλης κατὰ τοὺς σκοτεινοὺς χρόνους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Πρωτοβυζαντινὸ λουτρὸ στὴν Πάτρα. Τεκμήρια γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς πόλης κατὰ τοὺς σκοτεινοὺς χρόνους (EL)
Πρωτοβυζαντινὸ λουτρὸ στὴν Πάτρα. Τεκμήρια γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς πόλης κατὰ τοὺς σκοτεινοὺς χρόνους (EN)

ΜΟΥΤΖΑΛΗ, Αφέντρα
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Άννα

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
αρχαιολογική και ιστορική προσέγγιση (EN)

CC (EL)
G 141 (EL)
CC (EN)
Πρωτοβυζαντινό λουτρό (EN)
G 141 (EN)
Πελοπόννησος (EN)
Πάτρα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2008-09-27


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Πρώιμη βυζαντινή περίοδος (EN)
Πελοππόνησος, πρώιμη βυζαντινή περίοδος (EN)
φιλολογικά κείμενα; αρχαιολογικό υλικό (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 16; 315-356 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 16; 315-356 (EN)

Copyright (c) 2014 Άννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)