"Ἐπιμερισμοὶ κατὰ στοιχεῖον γραφικὰ" καὶ Ἰαμβικοὶ Κανόνες Χριστουγέννων, Φώτων καὶ Πεντηκοστῆς

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
"Ἐπιμερισμοὶ κατὰ στοιχεῖον γραφικὰ" καὶ Ἰαμβικοὶ Κανόνες Χριστουγέννων, Φώτων καὶ Πεντηκοστῆς (EL)
"Ἐπιμερισμοὶ κατὰ στοιχεῖον γραφικὰ" καὶ Ἰαμβικοὶ Κανόνες Χριστουγέννων, Φώτων καὶ Πεντηκοστῆς (EN)

ΓΚΕΝΑΚΟΥ-ΜΠΟΡΟΒΙΛΟΥ, Αφροδίτη

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΓΡΑΦΙΚΑ AND IAMBIC CANONS FOR CHRISTMAS, EPIPHANY AND PENTECOST  This article focuses on the sources of the text Ἐπιμερισμοὶ κατὰ στοιχεῑον γραφικά, and on their relation with the iambic canons for Christmas, Epiphany and Pentecost attributed to St John Damascene. The so called Ἐπιμερισμοὶ is further compared to the small Lexicon referring to the same canons and attributed to the monk Theodosius. Taking as a point of departure the text attributed to John Damascene and analyzing the use of words herewith we arrive to the conclusion that the anonymous compiler of the Επιμερισμοί has borrowed from Theodosius’ Lexicon most of the words and relevant explanations he uses, as well as individual explanations which are used cut off from the original word which they explain. In the Ἐπιμερισμοί, certain difficult words employed in the iambic canons are interpreted; moreover, in the same text, entire phrases are used as an example of the use of the Greek language. The reason why the relation between these texts is analyzed here is to reveal the way in which the Ἐπιμερισμοὶ were composed and the particular ways the author employed to compile his text. (EL)
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΓΡΑΦΙΚΑ AND IAMBIC CANONS FOR CHRISTMAS, EPIPHANY AND PENTECOST  This article focuses on the sources of the text Ἐπιμερισμοὶ κατὰ στοιχεῑον γραφικά, and on their relation with the iambic canons for Christmas, Epiphany and Pentecost attributed to St John Damascene. The so called Ἐπιμερισμοὶ is further compared to the small Lexicon referring to the same canons and attributed to the monk Theodosius. Taking as a point of departure the text attributed to John Damascene and analyzing the use of words herewith we arrive to the conclusion that the anonymous compiler of the Επιμερισμοί has borrowed from Theodosius’ Lexicon most of the words and relevant explanations he uses, as well as individual explanations which are used cut off from the original word which they explain. In the Ἐπιμερισμοί, certain difficult words employed in the iambic canons are interpreted; moreover, in the same text, entire phrases are used as an example of the use of the Greek language. The reason why the relation between these texts is analyzed here is to reveal the way in which the Ἐπιμερισμοὶ were composed and the particular ways the author employed to compile his text. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΙ-ΙΑΜΒΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (EL)
P 321 (EL)
ND 1630 (EL)
DF 553 (EL)
HB 848 (EL)
Z 110 (EL)
LA 5 (EL)
LA 50 (EL)
P 327 (EL)
PA 3050 (EL)
P 321 (EN)
ND 1630 (EN)
DF 553 (EN)
HB 848 (EN)
Z 110 (EN)
LA 5 (EN)
LA 50 (EN)
P 327 (EN)
PA 3050 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2010-03-02


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (EL)
ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 19; 83-97 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 19; 83-97 (EN)

Copyright (c) 2014 Αφροδίτη ΓΚΕΝΑΚΟΥ-ΜΠΟΡΟΒΙΛΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)