Βιβλιοκρισία: P. SCHREINER - D. OLTROGGE, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und Farbrezepte, Wien 2011

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Βιβλιοκρισία: P. SCHREINER - D. OLTROGGE, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und Farbrezepte, Wien 2011 (EL)
Βιβλιοκρισία: P. SCHREINER - D. OLTROGGE, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und Farbrezepte, Wien 2011 (EN)

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Στυλιανός

P. Schreiner - D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und Farbrezepte [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Denkschriften, 419.Band. Veröffentlichungen der Kommission fur Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe IV, Band 4], Wien 2011, σελ. 156 + 12 πίν. ISBN 978-3-7001-6903-1 (EL)
P. Schreiner - D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und Farbrezepte [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Denkschriften, 419.Band. Veröffentlichungen der Kommission fur Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe IV, Band 4], Wien 2011, σελ. 156 + 12 πίν. ISBN 978-3-7001-6903-1 (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παλαιογραφία, μελάνια, χρυσογραφία, χειρόγραφα, διακοσμητική (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2014-11-05


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 341-346 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 341-346 (EN)

Copyright (c) 2014 Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)