Βιβλιοκρισία: J. SPIER, Late Byzantine Rings. 1204 – 1453, Reichert Verlag, Wiesbaden 2013. 87 σελ., 24 πίν. ISBN 978-3-89500-940-2

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Βιβλιοκρισία: J. SPIER, Late Byzantine Rings. 1204 – 1453, Reichert Verlag, Wiesbaden 2013. 87 σελ., 24 πίν. ISBN 978-3-89500-940-2 (EL)

ΑΛΜΠΑΝΗ, Τζενη

Βιβλιοκρισία: J. SPIER, Late Byzantine Rings. 1204 – 1453, Reichert Verlag, Wiesbaden 2013. 87 σελίδες, 24 πίνακες. ISBN 978-3-89500-940-2 (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

δακτυλίδια, αρχαιολογικά ευρήματα (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2015-03-23


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 353-357 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 353-357 (EN)

Copyright (c) 2015 Τζενη Αλμπάνη (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)