Βιβλιοκρισία:R. BORN, Die Christianisierung der Städte der Provinz Scythia Minor: ein Beitrag zum spätantiken Urbanismus auf dem Balkan (Wiesbaden 2012). S. 261, ISBN: 978-3-89500-782-8

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Βιβλιοκρισία:R. BORN, Die Christianisierung der Städte der Provinz Scythia Minor: ein Beitrag zum spätantiken Urbanismus auf dem Balkan (Wiesbaden 2012). S. 261, ISBN: 978-3-89500-782-8 (EL)

ΚΑΡΔΑΡΑΣ, Γιώργος

Βιβλιοκρισία: R. Born, Die Christianisierung der Städte der Provinz Scythia Minor: ein Beitrag zum spätantiken Urbanismus auf dem Balkan (Wiesbaden 2012). S. 261, ISBN: 978-3-89500-782-8 (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εκχριστιανισμός, Μικρά Σκυθία (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2015-05-15


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 383-390 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 383-390 (EN)

Copyright (c) 2015 Γιώργος ΚΑΡΔΑΡΑΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)