Βιβλιοκρισία:ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ποιμένας ή Τύραννος. Ο πατέρας στην Χριστιανική λογοτεχνία της Ύστερης Αρχαιότητας, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα, 2013, 366 σελ.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Βιβλιοκρισία:ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ποιμένας ή Τύραννος. Ο πατέρας στην Χριστιανική λογοτεχνία της Ύστερης Αρχαιότητας, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα, 2013, 366 σελ. (EL)

ΑΪΝΑΛΗΣ, Ζησης

Βιβλιοκρισία:ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ποιμένας ή Τύραννος. Ο πατέρας στην Χριστιανική λογοτεχνία της Ύστερης Αρχαιότητας, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα, 2013, 366 σελ. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Αγιολογία, Θεολογία (EL)
Ποιμένας, Υστερη αρχαιότητα (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2016-01-08


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 25; 287-299 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 25; 287-299 (EN)

Copyright (c) 2016 Ζησης ΑΪΝΑΛΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)