Βιβλιοκρισία:A. Madgearu, Byzantine Military Organisation on the Danube, 10th-12th Centuries (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, v. 22), Brill, Leiden – Boston 2013, σελ. 212, ISBN: 978-90-04-21243-5

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Βιβλιοκρισία:A. Madgearu, Byzantine Military Organisation on the Danube, 10th-12th Centuries (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, v. 22), Brill, Leiden – Boston 2013, σελ. 212, ISBN: 978-90-04-21243-5 (EL)

ΚΑΡΔΑΡΑΣ, Γιώργος

Βιβλιοκρισία:A. Madgearu, Byzantine Military Organisation on the Danube, 10th-12th Centuries (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, v. 22), Brill, Leiden – Boston 2013, σελ. 212, ISBN: 978-90-04-21243-5 (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Δούναβις, Βαλκάνια (EL)
ιστορία (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2016-12-16


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 451-456 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 451-456 (EN)

Copyright (c) 2016 Γιώργος ΚΑΡΔΑΡΑΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)