Μετασυλλεκτική φυσιολογία και ποιότητα νωπών τεμαχισμένων προϊόντων ρόκας (Eruca Sativa Mill.) και ροδάκινου (Prumus persica L.)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Postharvest physiology and quality of fresh-cut rocket (Eruca Sativa Mill.) and peach (Prumus persica L.)
Μετασυλλεκτική φυσιολογία και ποιότητα νωπών τεμαχισμένων προϊόντων ρόκας (Eruca Sativa Mill.) και ροδάκινου (Prumus persica L.)

Κουκουνάρας, Αθανάσιος Δ.

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της μετασυλλεκτικής φυσιολογίας των νωπών τεμαχισμένων προϊόντων ρόκας και ροδάκινου και η διερεύνηση της επίδρασης διαφόρων παραγόντων στην ποιότητα τους. Ειδικότερα, οι παράγοντες που μελετήθηκαν στη ρόκα ήταν η ηλικία των φύλλων κατά τη συγκομιδή, ο βαθμός τραυματισμού που καθορίστηκε από το διαφορετικό μέγεθος των τεμαχίων των φύλλων, η θερμοκρασία συντήρησης, η παρουσία αιθυλενίου στο περιβάλλον διατήρησης, το I-MCP, 6-BA και η θερμική μεταχείριση, ενώ στο ροδάκινο μελετήθηκαν η ποικιλία, ο βαθμός τραυματισμού που καθορίστηκε από τον τεμαχισμό ή/και την αποφλοίωση, το I-MCP, διάφορες χημικές ουσίες(κιτρικό οξύ, ασκορβικό οξύ, χλωριούχο ασβέστιο και οξαλικό οξύ) και η θερμική μεταχείριση
The purpose of this thesis was to study the postharvest physiology of fresh-cut rocket and peach and also to investigate the various factors that affect their quality. In particular, the factors that were studied in rocket were a)the leaf age, b)the degree of wounding that determined by different leaf size, c)the storage temperature, d)the presence of ethylene in the storage environment, e)treatment with I-MCP, f)treatment with 6-BA and g)the heat treatment. On the other hand, the factors that were studied in the peach were a)the cultivar, b)the degree of wounding that was determined by the cutting and/or peeling, c)treatment with 1-MCP, d)treatment with various chemical compounds(citric acid, ascorbic acid, calcium chloride, and oxalic axid and e)heat treatment

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Fruit, Postharvest physiology
Βαθμός τραυματισμού
Φρούτα, Μετασυλλεκτική φυσιολογία
Peach, Postharvest physiology
Λαχανικά, Μετασυλλεκτική φυσιολογία
Ροδάκινο, Μετασυλλεκτική φυσιολογία
Vegetables, Postharvest physiology
Ρόκα, Μετασυλλεκτική φυσιολογία
Fresh-cut fruits and vegetables
Νωπά τεμαχισμένα
Rocket (Eruca Sativa Mill.), Postharvest physiology

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)