Το αρχείο του Στίλπωνος Π. Κυριακίδη στο Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση του υλικού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
The Stilpon P. Kyriakides archive: Folklore material, academic presentations and personal documents
Το αρχείο του Στίλπωνος Π. Κυριακίδη στο Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση του υλικού

Σουλούκος, Σωτήριος Χαραλάμπους

Stilpon P. Kyriakides(1887-1964) was Professor of "Ancient Greek Religion, Ancient Greek Private Life and Folklore" at the University of Thessaloniki during the period 1926-1957. His archive is comprised by handwritten and typescript documents on which there are references about folklore subjects, indexes of books and bibliography. Furthermore, the archive consists of notes from his personal Academic presentations that took place at the University of Thessaloniki. Additionally, the archive is composed by articles that were published by Kyriakides at Greek encyclopedias as well as others that he intented to publish. Last but not least, his personal and scientific correspondence is included in the record as well as other personal documents.
Ο Στίλπων Π. Κυριακίδης (1887-1964) υπήρξε καθηγητής στην Εδφρα της Θρησκείας των Αρχαίων Ελλήνων, του ιδιωτικού αυτών Βίου και της Λαογραφίας" του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο 1926-1957. Το αρχείο του αποτελείται από χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα δελτία και έγγραφα, τα οποία αφορούν σημειώσεις λαογραφικών κυρίως θεμάτων, αποδελτιώσεις βιβλίων, καθώς και βιβλιογραφία για διάφορα άλλα ζητήματα. Επιπλέον στο αρχείο περιλαμβάνονται οι σημειώσεις από τις Πανεπιστημιακές παραδόσεις των μαθημάτων του. Ακόμη, στο αρχείο υπάρχουν άρθρα του ιδίου που είχαν δημοσιευτεί σε εγκυκλοπαίδειες, καθώς και αρκετά αδημοσίευτα άρθρα. Τέλος στο αρχείο περιλαμβάνεται η αλληλογραφία του, που αφορά είτε προσωπικά, είτε επιστημονικά θέματα, όπως και ποικίλο προσωπικό υλικό.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θρησκεία
Archive
Kyriakides
Religion
Πανεπιστημιακές παραδόσεις
Folklore
Correspondence
Academic presentations
Κυριακίδης
Αλληλογραφία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)