Η επίδραση του Ονορέ ντε Μπαλζάκ στο μυθιστορηματικό έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
L'impact de Honore de Balzac sur l'oeuvre romanesque de Gregoire Xenopoulos
Honore de Balzac's impact on Gregory Xenopoulo's romance work
Η επίδραση του Ονορέ ντε Μπαλζάκ στο μυθιστορηματικό έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου

Τάτση, Ευγενία Θωμά

Η επίδραση του "Le pere Goriot" του Μπαλζάκ στο "Νικόλας Σιγαλός" του Ξενόπουλου μελετάται κατ' αρχάς μέσα από τον παραλληλισμό της γέννησης των δύο έργων. Ο παραλληλισμός επεκτείνεται στη θεματική και αφηγηματική μορφή. Η έκθεση του χώρου των δύο αστικών πανσιόν όπου δρουν και κινούνται άτομα όλων των κοινωνικών τάξεων προηγείται της έκθεσης των σχέσεων μεταξύ των οικοτρόφων, καταδεικνύοντας την αλληλοεπίδραση χώρου-ατόμου. Οι ήρωες (Ραστινιάκ και Αντωνόπουλος) μαθαίνουν τη ζωή μέσα από καλές και κακές επιδράσεις (μεταξύ των οποίων και αυτών που φέρουν το όνομα του τίτλου). Η συνύπαρξη άλλων κοινωνικών χώρων και θεμάτων που απασχολούν τη σύγχρονη αστική ευρωπαϊκή κοινωνία όπως ο έρωτας, ο γάμος, η οικοστική ανάπτυξη, η εγκληματικότητα, η πολιτική, ο ρόλος του τύπου, θιγμένα με παρόμοιο τρόπο στα δύο έργα οδηγούν στην κατάταξη τους, ταυτόχρονα, σε διάφορα μυθιστορηματικά είδη.
Honore de Balzac's "Uncle Goriot" impact on Gregory Xenopoulos' "Nicholas Sigalos" is studied through the parallelism of the creation of the two works, which is extended to their thematic and narrative form. The exposition of the space of the two urban inns precedes the exposition of the relationship among their inhabitants, representatives of all social classes, demonstrating the interaction space-individual. The heroes (Rastignac and Antonopoulos), learning life, are receives of good and evil influence (including the owners of the names of titles). The coexistence of other social spaces and concerns of contemporary european society, as love, marriage, urban development, criminality, the role of the press presented in a similar way in the two works, lead to their classification in various kinds of romance.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Impact
Romance work
Ονορέ ντε Μπαλζάκ
Επίδραση
Honore de Balzac
Γρηγόριος Ξενόπουλος
Gregory Xenopoulos
Μυθιστορηματικό έργο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)