Λογοτεχνική αναπαράσταση και πολιτική βία στα διηγήματα του Danilo Kis και του Julio Cortazar

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Literary representation and political violence in the short stories of Danilo Kis and Julio Cortazar
Λογοτεχνική αναπαράσταση και πολιτική βία στα διηγήματα του Danilo Kis και του Julio Cortazar

Radakovic, Gordana Nikola

Ο σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση της έννοιας της αναπαράστασης όπως διατυπώνεται στα διηγήματα περί πολιτικής βίας του J. Cortazar και του D. Kis. Τα διηγήματα αυτά διαβάζονται ως πολιτικές μεταμυθοπλασίες, οι οποίες, ακολουθώντας τη δομή αντιπαράθεσης ανάμεσα στα δύο είδη γραφής (ρεαλιστικής/ιστορικής και λογοτεχνικής), εξετάζουν τις θεωρητικές προϋποθέσεις της αναπαράστασης. Σύμφωνα και με τους δύο συγγραφείς, η λογοτεχνική αναπαράσταση, έχοντας συνείδηση της δικής της υλικότητας και των αφηγηματικών της στοιχείων, δηλαδή για το μερίδιο του φαντασιακού και επινοημένου, παρουσιάζεται ως ο πιο γνήσιος τρόπος αναπαράστασης της βίας, καθώς και ως ο μόνος τρόπος αντίστασης στην ιδεολογική καταπίεση.
The target of this paper is the examination of the notion of representation as it is exemplified in the short stories on violence by J. Cortazar and D. Kis. I read these stories as political metafictions, which are structured as juxtapositions of realistic/historical vs literary writing, and in this way examine the theoretical postulates of representation. According to both authors, literary representation, self-conscious of its qwn textual and narrative features, i.e of its constructed and invented elements, actually represents the most legitimate mode of representation of political violence, and at the same time the only mode of resistance to ideological oppression.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Historiography
Αναπαράσταση
Διακειμενικότητα
Narration
Intertextuality
Violence
Metafiction
Ιστοριογραφία
Βία
Μεταμυθοπλασία
Representation
Αφήγηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)