Κλωντ Σιμόν: ο χρόνος που οδηγείται

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Claude Simon: le temps conduit
Κλωντ Σιμόν: ο χρόνος που οδηγείται

Αλεξοπούλου, Χριστίνα Βασιλείου

In the study "Claude Simon : the conducted time", we consider the notion of time and the forms it takes in the writer's works : "Conducting bodies" and "The tramway". In the first chapter we process the study of symbols and how these become the representations of time by applying to Gilbert Durand's theory on the imaginary. In the second chapter we show the relation that exists between the writer's narrative techniques and the images that emerge through the words. We conclude that the time is conducted by the writing and reading of Simons works
Στη μελέτη Κλώντ Σιμόν : ο χρόνος που οδηγείται ασχολούμαστε με την έννοια του χρόνου και τη μορφή που παίρνει μέσα στα έργα του συγγραφέα και πιο συγκεκριμένα στα έργα που μας απασχολούν : Τα Σώματα αγωγοί και Το Τραμ. Πραγματοποιώντας μια παράλληλη μελέτη των δύο έργων, δημοσιευμένων το 1971 και το 2001 αντίστοιχα, αναζητούμε κοινούς τόπους στον τρόπο εξέλιξης του χρόνου στα αφηγήματα με γνώμονα τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής τους. Αν και η χρονολογική απόσταση της συγγραφής είναι μεγάλη, η ανάγνωση τους μας αποκάλυψε αρκετές ομοιότητες ως προς τη δομή και τη θεματολογία οι οποίες επιτρέπουν τη σύγκρισή τους. Το λογοτεχνικό ρεύμα του Νέου Μυθιστορήματος στο οποίο ανήκει ο συγγραφέας αναπτύχθηκε σε μια εποχή ευρύτερων κοινωνικοπολιτικών νεωτερισμών. Οι τεχνολογικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο επηρέασαν την σχέση των ανθρώπων με τα πράγματα και διαμόρφωσαν την καθημερινότητά τους. Ο συμβατικός τρόπος αντίληψης της πραγματικότητας των περασμένων χρόνων δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης εποχής.Οι αλλαγές αυτές δε θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο το χώρο της τέχνης ως προς την αναζήτηση καινούριων τρόπων για ακριβέστερη απόδοση της νέας πραγματικότητας. Ακολουθώντας το παράδειγμα ποιητών, ζωγράφων και κινηματογραφιστών της εποχής, οι συγγραφείς αμφισβητούν τις δομικές αρχές του μυθιστορήματος και επιθυμούν να προσδιορίσουν νέες τεχνικές που να αποκαλύπτουν στον αναγνώστη το σύγχρονο κόσμο.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σώματα
Κλωντ Σιμόν
Imaginary
Claude Simon
Time
Bodies
Tram
Τραμ
Χρόνος
Φαντασιακό

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)