Ο χάλκινος έφηβος των Αντικυθήρων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The bronze ephebe from Antikythera
Ο χάλκινος έφηβος των Αντικυθήρων

Δάφας, Κοσμάς Αρη

Το θέμα της συγκεκριμένης εργασίας είναι το χάλκινο άγαλμα του "Εφήβου των Αντικυθήρων". Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον εντοπισμό, την ανέλκυση του αγάλματος και των συνευρημάτων, καθώς και για το αρχαίο ναυάγιο των Αντικυθήρων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη συντήρηση και αποκατάσταση του αγάλματος, ενώ στο τρίτο παραδίδεται η περιγραφή του. Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, με κύριο στόχο την κατανόηση της μεθόδου χύτευσης που εφαρμόστηκε για την κατασκευή του. Στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται η συγκριτική θεώρηση των στιλιστικών χαρακτηριστικών της μορφής και η χρονολόγησή της. Στο έκτο και στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζονται τα ζητήματα της καλλιτεχνικής απόδοσης και της ερμηνείας του Εφήβου.
The subject of this particular thesis is the bronze Youth from the Antikythera Shipwreck. The discovery, the salvage of the bronze statue and the ship's cargo, as well as the date of the ancient Antikythera Wreck, are discussed in the first chapter. The second chapter refers to the conservation process and the restoration of the monument. A description of the Antikythera Ephebe is given in the third chapter. Technical features, such as the bronze alloy and the casting method, which was applied for the manufacturing of the statue, are examined in the fourth chapter. A comparative study of the figure's stylistic elements, aiming at its dating, constitutes the subject of the fifth chapter. Finally, the last two chapters refer to the artistic attribution and the identification of the statue.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Bronze
Ephebe
Antikythera
Χάλκινος
Εφηβος
Αντικύθηρα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)