Τεχνική αναφοράς ανάλυσης της λειτουργίας και της απόδοσης του Broadcast Disks μηχανισμού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Technical report of the analysis of the function & results of broadcast disks mechanisms
Τεχνική αναφοράς ανάλυσης της λειτουργίας και της απόδοσης του Broadcast Disks μηχανισμού

Τσακάλης, Ευάγγελος Χρήστου

This work analyzes the way that "Broadcast Disks" mechanism acts, in asymmetric broadcast environments. The structure of the mechanism its results for different values of the speeds of the disks, an introduction in push-based systems, problems that mechanism faces, and the code of Broadcast Disks, are some points which are included in the work.
Το περιεχόμενο της εργασίας εστιάζει στον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού εκπομπής "Broadcast Disks" σε ασύμμετρα περιβάλλοντα επικοινωνίας. Αναλύεται η δομή του και μελετάται η απόδοσή του για διάφορες τιμές ταχυτήτων των δίσκων και άλλων παραμέτρων (όπως θόρυβος κ.α.). Επιπλέον περιέχεται μια εισαγωγή στα push-based συστήματα, διαγράμματα ροής (επεξηγούν παραπάνω τη λειτουργία του Broadcast Disk), πίνακες απόδοσης διαφόρων κατανομών δίσκων, προβλήματα και μειονεκτήματα του μηχανισμού και τέλος τεκμηριωμένος ο κώδικας υλοποίησης σε γλώσσα C++.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Broadcast disk
Push-based systems
Response time
Noise
Παράμετρος δέλτα
Μηχανισμός εκπομπής
Πολλαπλοί δίσκοι
Χρόνος απόκρισης
Offset

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)