Η πρακτική σημασία των χαρτογραφικών προβολών στη διδασκαλία των χαρτών στο σχολείο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
The importance of map projection in world map teaching at school
Η πρακτική σημασία των χαρτογραφικών προβολών στη διδασκαλία των χαρτών στο σχολείο

Τζώτζης, Ιωάννης Ε.

The research part of this thesis presents the realizations, the results and the conclusions of the three(3) following searching efforts : 1. in the existing situation of the cartographic material that concerns the world mao in greek school for teaching geography 2. in the existing situation of the cognitive sufficiency of students with the object of mathematic cartography of primary school 3. in cognitive sufficiency of high school students to recognize the projecting inability of the spherical earth surface on eight(8) different portrayed flat globular maps and realize the existing distortions of them. It took place in the schools of the town of Florina. We conclude that most students have the illusion that the projections that present intense distortion have also disproportion in area and they are familiarized more with conformed map projections
Η παρούσα διατριβή έχει ως γενικό σκοπό στο να δώσει απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα : 1. κατά πόσο ο κάθε μαθητής γνωρίζει την αδυναμία που παρουσιάζει ο παγκόσμιος χάρτης στη σωστή απεικόνιση της γήινης επιφάνειας 2. αν μπορεί να εντοπίσει τις περιοχές του χάρτη που παρουσιάζουν έντονη παραμόρφωση στο σχήμα και τις εκτάσεις σε σχέση με το πραγματικό σχήμα της υδρογείου 3. ποια χαρτογραφική προβολή μπορεί κατά την γνώμη τους να δώσει τα καλύτερα διδακτικά αποτελέσματα. Στηρίχθηκε σε τρεις(3) κλιμακωτές έρευνες που έγιναν στα σχολεία(Γυμνάσια και Δημοτικά) του Νομού Φλώρινας εξετάζοντας και μελετώντας τη διεθνή βιβλιογραφία και τις προϋπάρχουσες ερευνητικές προσπάθειες. Τα αποτελέσματα των ερευνών στηρίχθηκαν με τη βοήθεια του S.P.S.S. και αναδεικνύουν τη χαμηλή επίδοση των μαθητών στην μαθηματική γεωγραφία και ότι αυτοί είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τις σύμμορφες χαρτ. προβολές παρά με αυτές της ίσης έκτασης. Παρατίθενται διάφορες προτάσεις

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Mathematical geography
Παραμόρφωση σχημάτων
Questionnaires, students aspects
Distortions
Maps, Study and teaching
Μαθηματική γεωγραφία
Χάρτης, Προβολή του
Χάρτες, Μελέτη και διδασκαλία
Ερωτηματολόγια, απόψεις μαθητών
Map projection

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)