Η απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων στην ελληνική κεφαλαιαγορά

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The performance of mutual funds in the greek capital market
Η απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων στην ελληνική κεφαλαιαγορά

Φλωρόπουλος, Νικόλαος Ιορδάνης

The performance of mutual funds and of the families of mutual funds is studied during the years 2002-2007. Also, the correlation that exists between mutual funds of the same or different families.
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία μελετάται η απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων και των οικογενειων αμοιβαιων κεφαλαίων στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα έτη 2002-2007. Επίσης, μελετάται η συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα σε αμοιβαία κεφάλαια ιδιας ή διαφορετικής οικογένειας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αμοιβαία κεφάλαια
Κίνδυνος αμοιβαίων κεφαλαίων
Mutual funds
Performance of mutual funds
Capital market
Families
Συντελεστής συσχέτισης αμοιβαίων κεφαλαίων
of mutual funds
Correlation between mutual funds
Danger of mutual funds
Απόδοση αμοιβαίων κεφαλαίων
Κεφαλαιαγορά
Οικογένεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)