Ο ρόλος του δικαστή μέσα από την εφαρμογή της τεχνικής της στάθμισης συμφερόντων στις Η.Π.Α. (το παράδειγμα της ελληνικής νομολογίας)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The role of the judge as seen through the application of the balancing method in the USA (the example of greek case law)
Ο ρόλος του δικαστή μέσα από την εφαρμογή της τεχνικής της στάθμισης συμφερόντων στις Η.Π.Α. (το παράδειγμα της ελληνικής νομολογίας)

Χατζής, Αλέξανδρος Νικολάου

The object of this dissertation is the presentation of the judicial balancing method in American legal theory and practice and its relation to Greek legal theory (especially legal interpretation) and judicial practice.
Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι η παρουσίαση της τεχνικής της στάθμισης, όπως αυτή εμφανίστηκε και καθιερώθηκε στην αμερικάνικη έννομη τάξη και ο συσχετισμός του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν οι δικαστές το μεθοδολογικό αυτό εργαλείο τόσο στην αμερικάνικη όσο και στην ελληνική νομολογία με το ρόλο τους στην ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

American case law
USA
Balancing
ΗΠΑ
Σύνταγμα
Αμερικάνικη νομολογία
Δικαστής
Judge
Στάθμιση
Constitution

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)