Η έννοια της δικαιοσύνης στην πλατωνική πολιτεία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The meaning of justice in the platonic state
Η έννοια της δικαιοσύνης στην πλατωνική πολιτεία

Σκιαδά, Γραμματή-Παρασκευή Νικολάου

Η πλατωνική Πολιτεία αναφέρεται στην κυριαρχία της δικαιοσύνης μέσα σε μια φανταστική πολιτεία, θεωρημένη μέσα από ένα πλέγμα παιδείας, ισότητας, και σκληρής πνευματικής και πολεμικής εκπαίδευσης
The platonic state is talking about justice inside a fantastic state, which is examinded through education, justice in human relationshipgs and tough mental and army education

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Justice
Δικαιοσύνη
Education
Παιδεία
State
Πολιτεία
Politics
Good
Αγαθό
Φιλοσοφία
Πολιτεύματα
Philosophy

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)