Η έννοια της αιτιότητας στον Αριστοτέλη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The notion of causality in Aristotle
Η έννοια της αιτιότητας στον Αριστοτέλη

Ζαννάκη, Ειρήνη Ιωάννη

Η αιτιότητα είναι μια έννοια κυρίαρχη στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Η σπουδαιότητα του ρόλου της ίσταται στο ότι αποτελεί το κλειδί για την επιστημονική εξήγηση. Η έννοια αυτή έχει απασχολήσει εντονότατα τους εκπροσώπους της σκέψης, ήδη από την εποχή των Προσωκρατικών φιλοσόφων, και εξακολουθεί να διχάζει την επιστημονική κοινότητα ως τις μέρες μας, οδηγώντας στη δημιουργία αντίπαλων φιλοσοφικών ρευμάτων (Θετικισμός - Επιστημονικός Ρεαλισμός). Ο Αριστοτέλης προσεγγίζει το ζήτημα της αιτιότητας με τρόπο επιστημονικό και συγκροτεί το δικό του αιτιακό σχήμα. Η πρωτοτυπία του έγκειται στο ότι είναι τετραπλό. Έτσι, η Αριστοτελική θεωρία για την αιτιότητα περιλαμβάνει 4 μορφές αιτίων, οι οποίες αντιστοιχούν σε τέσσερις μορφές αιτιακής εξήγησης. Πρόκειται για το υλικό, το μορφικό, το ποιητικό και το τελικό αίτιο. Η γνώση των τεσσάρων αυτών αιτίων οδηγεί, σύμφωνα με το Σταγειρίτη, στην πιο βέβαια γνώση, την επιστημονική, ο κάτοχος της οποίας μπορεί να θεωρηθεί σοφός. Από τα τέσσερα αίτια ο Αριστοτέλης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο τελικό. Στο σημείο αυτό ακολουθεί τη διδασκαλία της Ακαδημίας. Ωστόσο, ο Αριστοτέλης δεν είναι ένας ακραιφνής τελολόγος, αλλά μέσα στο κοσμοείδωλό του αφήνει χώρο και για τη δράση του τυχαίου. Η ευελιξία αυτή της σκέψης του μας απομακρύνει από τη μηχανιστική αντίληψη η οποία κυριάρχησε στη σκέψη μέχρι και την εποχή της Νευτώνειας Φυσικής, και παραπέμπει σε σύγχρονες μορφές σκέψης, όπως η Κβαντική Φυσική.
The notion of causality is dominant in Aristotle's philosophical system, as it is a key to scientific explanation. Causality haw been studied by many thinkers in the past, and still continues to puzzle philosophers and scientists even nowadays, leading to the establishment of rival philosophical theories (Positivism - Scientific Realism). Aristotle deals with the problem of causality from a scientific point of view, and forms his own causal schema. The Aristotelian theory on causality consists of four types of causes, which correspond with four types of explanation. It is the material, the efficient, the formal and the final cause. Knowledge of these causes is the most certain one, and can lead to scientific explanation. According to Aristotle, the most important cause is the final one. This reminds us of the Academy. However, Aristotle, unlike Plato, is not a strong teleologist, but in his system leaves room for chance and luck. His thought relates with current theories, such as Quantum Physics.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τελικό αίτιο
Αιτιότητα
Δυνάμει
Scientific Realism
Potential
Επιστημονική Εξήγηση Θετικισμός
4 αίτια
Εν ενεργεία
Τύχη
Επιστημονικός Ρεαλισμός Προσωκρατικοί
Positivism
4 causes
Ποιητικό αίτιο
Εfficient cause
Formal cause
Υλικό αίτιο
Μορφικό αίτιο
Final cause
Αυτόματον
Necessity
Chance
Ανάγκη
Τέλος
Luck
Μaterial cause
Scientific Explanation
Pre-Socratic Philosophy
Actual
End
Causality

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)