Συσχέτιση των βιοχημικών παραμέτρων του οξειδωτικού στρες και των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου σε παχύσαρκους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Correlation of biochemical parameters of oxidative stress and cardiovascular risk factors in obese patients with type 2 diabetes
Συσχέτιση των βιοχημικών παραμέτρων του οξειδωτικού στρες και των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου σε παχύσαρκους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Hamidi Alamdari, Daryoush

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να αξιολογηθεί στην παχυσαρκία η συσχέτιση ανάμεσα σε παράγοντες υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και δείκτες οξειδωτικού στρες (OS) (συνολική οξειδωτική και αντιοξειδωτική κατάσταση) καθώς και δείκτες οξειδωτικής βλάβης (καρβονυλικές ομάδες, τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (AGEs), προϊόντα προχωρημένης οξείδωσης πρωτεϊνών (AOPP) και ισοπροστάνιο (8-iso-PGF2a) ). Για τις ανάγκες της μελέτης αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε μια καινοτόμος μέθοδος που μετρά την ισορροπία μεταξύ προ-οξειδωτικών και αντιοξειδωτικών (PAB) γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Στην παρούσα διατριβή συμπεριλήφθησαν τρεις ακόμα μελέτες προκειμένου να υποστηρίξουν περαιτέρω τα δεδομένα της κεντρικής μελέτης. Η πρώτη μελέτη είχε ως στόχο την εκτίμηση της επίδρασης κατανάλωσης βιταμινών στο οξειδωτικό στρες. Οι δύο άλλες μελέτες είχαν σαν στόχο την εφαρμογή της δοκιμασίας PAB σε ασθενείς με αυξημένο οξειδωτικό στρες, όπως ασθενείς με αγγειογραφικά τεκμηριωμένη στεφανιαία νόσο (CAD) και νεφροπαθείς ασθενείς πριν και μετά την αιμοκάθαρση
The present dissertation aimed to substantiate the correlation of cardiovascular risk factors with oxidative stress (OS) status (the total oxidant status and the total antioxidant status) and markers of OS damage [carbonyl group, advanced glycation end products (AGEs), advanced oxidative protein product (AOPP) and 8-iso-Prostoglandin F2α (8-iso-PG F2α)] in obesity. For the needs of the study a novel method to measure the balance between pro-oxidants and antioxidants (PAB) rapidly, easily and cost effectively, has been developed and evaluated. Three additional studies that aimed to further support the data of the first study were also performed and included in the present dissertation. One study aimed to assess the effect of vitamins consumption on OS; two other studies aimed to apply PAB measurement on known increased OS patients such as patients with angiographically defined coronary artery disease (CAD) and hemodialysis patients (HDP) before and after dialysis

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Παχυσαρκία
Obesity
Oxidative stress
Cardiovascular risk factors
Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
Stress (Physiology)
Οξειδωτικό στρες
Diabetes
Στρες (Φυσιολογία)
Διαβήτης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)