Αξιολόγηση του προγράμματος "ένταξη παιδιών με νοητική καθυστέρηση στη γειτονιά": η οπτική των γονιών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Evaluation of the program "integration of children with mental retardation in the neibourhood": the opinions of the parents
Αξιολόγηση του προγράμματος "ένταξη παιδιών με νοητική καθυστέρηση στη γειτονιά": η οπτική των γονιών

Ρόμπα, Μαρία Γεωργίου

This study presents the results and the effect of a program that took place in the 4th Primary school of Special Education in Thessaloniki and was named "Social integration of children with mental retardation in the family, the neibourhood and the town" according to the opinions and estimation of the parents of the children that took place in the program. According to the results of the study that was conducted with interviews, all parents were satisfied by the program for different and many reasons.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και η επίδραση ενός προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στο 4ο Δημοτικό σχολείο ειδικής αγωγής Θεσσαλονίκης με τίτλο "Κοινωνική ένταξη παιδιών με νοητική καθυστέρηση στην οικογένεια, τη γειτονιά και την πόλη" σύμφωνα με τις απόψεις και τις εκτιμήσεις των γονιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε με συνεντεύξεις, όλοι οι γονείς δηλώνουν ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα για πολλούς κια διαφορετικούς λόγους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γειτονιά-Ενταξη
Adolescent with special needs
Αυτονομία
Εφηβος με ειδικές ανάγκες-νοητική υστέρηση
Family of children with special needs
Κοινωνική ένταξη
Οικογένεια παιδιών με ειδικές ανάγκες
Family
Autonomy
Social integration
Mental retardation
Νοητική καθυστέρηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)