Ο μοναχισμός στη ζωή και τη διδασκαλία του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Monasticism in the life and teaching of Saint Gregory the Theologian
Ο μοναχισμός στη ζωή και τη διδασκαλία του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

Γερμάνης, Φίλιππος του Χρήστου

Η ζωή του αγίου Γρηγορίου Θεολόγου μοιράστηκε μεταξύ του κόσμου και της ησυχίας. Μολονότι αποζητούσε την ησυχία σε όλη του την ζωή, οι ανάγκες της Εκκλησίας τον κρατούσαν μακρυά από την εκπλήρωση αυτού του πόθου του. Ο ίδιος μεταξύ της ησυχίας και της κοσμικής ζωής βρήκε μέση οδό. Κάθε φορά που η Εκκλησία και οι συνάνθρωποι του τον είχαν ανάγκη, έμενε μέσα στον κόσμο. Οταν πλέον έβλεπε ότι είχε επιτελέσει τον σκοπό του, άφηνε τον κόσμο για να αποσυρθεί στην ησυχία του. Δυστυχώς αυτή η συμπεριφορά του Γρηγορίου έχει παρεξηγηθεί από ξένους κυρίως ερευνητές, αλλά και από Ελληνες, που χαρακτηρίζουν τον Γρηγόριο ως μια ρομαντική, ασταθή και διεσπασμένη προσωπικότητα, που από τη μια επιθυμούσε να αναμιχθεί στα εκκλησιαστικά πράγματα, ενώ από την άλλη, όταν το κατόρθωνε αυτό, εξαιτίας δειλίας κυριευόταν από αίσθημα φυγής και απομάκρυνσης από τον κόσμο. Μια τέτοια άποψη δεν συνάδει με την προσωπικότητα του Γρηγορίου Θεολόγου. Η παρούσα εργασία ασχολείται με την πτυχή της ζωής και της διδασκαλίας του ιερού πατρός σχετικά με τον μοναχισμό. Η ησυχία, η άσκηση, η ακτημοσύνη, η παρθενία, η φιλοπτωχία, η εν Χριστώ ζωή γενικά δεν ήταν μόνο προσφιλή θέματα του Γρηγορίου που του έδιναν αφορμές για υψηλή θεολογία και ποίηση, αλλά και αβίαστη καθημερινή πρακτική, που πήγαζε από τον πόθο του να ενωθεί με τον Θεό και που τον ανύψωνε πράγματι στα ουράνια.
The life of Saint Gregory the Theologian was devided between cosmic life and hesechasm. Though he was yearning for hesechasm throughout his life, ecclesiastical duties were keeping him away from the fullfilment of his desire. He found the middle way between hesechasm and cosmic life. Every time that the Church and his fellow humans needed him, he was remaining in the world. When he was fullfiling his aim, he was abandoning the world to retreat to hesechasm. Unfortunately this behavior of Gregory has been misunderstood by some foreign researchers, but also by some Greeks, who characterized Gregory as a romantic, unstable and divided personality, who on the one hand wished to engage with ecclesiastical affairs, whereas on the other, when he managed to do so, due to cowardice he was seized by a mood of flight and departure from the world. Such a view does not match with the real personality of Gregory the Theologian. The present study deals with the monastic dimension of the life and teaching of the holly father. Hesechasm, ascetism, landlessness, virginity, alms, and Christian life in general were favorite themes for Gregory that provided him not only with motives for high level theology and poetry, but also for effortless daily practice, that was flowing from his desire to unite with God which was really raising him to the heavens.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Nazianzus
Basil the Great
Monasticism
Landlessness
Ναζιανζός
Μοναχισμός
Gregory the Theologian
Παρθενία
Μέγας Βασίλειος
Virginity
Γρηγόριος Θεολόγος
Ακτημοσύνη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)